Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder: Internasjonal forskningsrådgiver ved Fakultet for arkitektur og design (AD)

Min utdanning:

MSc i naturressursforvaltning og utviklingsstudier, Noragric, NMBU

BScHons i økologi, Lancaster University, England

Tidligere arbeidserfaring:

2015-16  Koordinator, NTNU Bærekraft, strategisk satsingsområde ved NTNU

2012-15  Seniorrådgiver, NTNU, Rektors stab for forskning, internasjonalt team

2005-12  EU-rådgiver, NTNU, Det medisinske fakultet

2002       Førstekonsulent, Utenriksdepartementet

2000-02  Juniorekspert, FN, Sekretariatet for konvensjonen om biologisk mangfold, Montreal

1997-99  Førstekonsulent, Direktoratet for naturforvaltning

1996-97  Feltarbeid, Nepal

1994-95  President i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)