Bakgrunn og aktiviteter

Faggruppeleder for forskning 

EU-rådgiver

 

Ansvarsområder: 

 • Rådgivning og bistand til forskere i søknadsprosess og oppstart av prosjekt (nettverksbygging; finne relevante utlysninger (H2020, europeiske programmer); utvikle idé; søke PES-midler; oppbygging og utforming av søknad; kvalitetssikring av søknad; kontraktforberedelser; oppstart av prosjekt)
 • ADs satsing mot Horizon Europe
 • Forskningstermin (før søknadsfrist – støtte forskere i utvikling av plan/prosjekt)
 • Vitenskapelig utstyr (før søknadsfrist – koordinere intern prosess)
 • Forskningsformidling
 • Prosesser og verktøy knyttet til forskningsadministrasjon/-rådgivning
 • Implementering av ADs forskningsstrategi
 • Strategisk utviklingsarbeid
 • Lederstøtte
 • Ledelse av ADs forskningsforum
 • Representasjon i NTNU-nettverk (seksjonslederforum for forskning og EU-forum)
 • ADs fakultetsstyre: representant for teknisk-administrativt ansatte

Min utdanning:

MSc i naturressursforvaltning og utviklingsstudier, Noragric, NMBU

BScHons i økologi, Lancaster University, England

Arbeidserfaring:

2016-      Seniorrådgiver, Fakultet for arkitektur og design, NTNU

2015-16  Koordinator, NTNU Bærekraft (strategisk satsingsområde)

2012-15  Seniorrådgiver, Rektors stab for forskning, NTNU 

2005-12  EU-rådgiver, Det medisinske fakultet, NTNU

2002       Førstekonsulent, Utenriksdepartementet

2000-02  Juniorekspert i FN, CBD-konvensjonen, Montreal

1997-99  Førstekonsulent, Direktoratet for naturforvaltning

1996-97  Feltarbeid, Nepal

1994-95  President i ANSA (Association of Norw. Students Abroad)