Bakgrunn og aktiviteter

Varierte arbeidsoppgaver for institutt blant annet:

  • variabel lønn, reiseregninger
  • lederstøtte
  • bemanningsplanlegging
  • emneøkonomi
  • bestillinger og fakturabehandling
  • studiesaker
  • Web