Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Geir K Hansen er professor innen fagområdet byggeprosess og Facilities Management ved Institutt for arkitektur og planlegging, Fakultet for arkitektur og design, NTNU.

 

Hansen er faglig leder for Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, samt programleder for den 2-årige fulltids Master i eiendomsutvikling og forvaltning og 3-årig erfaringsbasert Master i eiendomsutvikling og forvaltning.

 

Kompetanse

Hansens nøkkelkvalifikasjoner er knyttet til områdene Programmering og evaluering av bygninger i bruk; Brukskvalitet; Byggeprosess og prosjekteringsledelse; Bygningers tilpasningsdyktighet; Arkitektur og verdiskaping. Hans hovedområde innen forskning er programmering, evaluering av prosesser og bygninger relatert til bruker- og virksomhets-perspektiv hvor teori, metoder og verktøy er utviklet gjennom flere prosjekter og casestudier. Hansen har deltatt i flere prosjekter relatert til programmerings- og utviklingsprosjekter, evaluering av brukskvalitet i forhold til virksomhetsmål og krav, samt plan og utviklingsprosessene for St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Bakgrunn

Geir K Hansen er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høgskole (NTNU), 1987, og har lang erfaring både fra universitets- og forskningssektoren, samt variert praksis som arkitekt med et bredt spekter av arbeidsoppgaver både innen privat praksis, offentlig forvaltning, undervisning og forskning. Han har således både praktisk og teoretisk innsikt i de fleste sidene av byggeprosessen fra idé til bygg i bruk. Den praktiske erfaringen omfatter prosjektering av nybygg, ombygging, tilbygg og ny bruk av eksisterende bygninger innenfor ulike kategorier.

Hansen er aktiv medlem i flere CiB work group W96 Architectural Management, CiB W70 Facilities Management og er fra juni 2013 leder av CiBW111 Usability of Buildings.

Han har publisert en rekke av vitenskapelige artikler og konferansepaper på tema som brukskvalitet, tilpasningsdyktighet, fleksibilitet knyttet til prosess og prosjekt.

 

 

Utdanning       

1982 – 1987   Sivilarkitekt, Arkitektavdelingen ved Norges tekniske høgskole, Trondheim

                       Hovedoppgave i Byggekunst: Barnehage – fritidshjem - flerbrukshus

1981 – 1982   Grunnkurs i formingsfag, Kviltorp vidaregåande skole

1977 – 1978   Examen philosophicum. Grunnkurs matematikk. Universitetet i Oslo.

 

 

Praksis

2013 -             Professor. Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning

                       Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

2003 – 2013   Førsteamanuensis. Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning

                       Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

2005 - 2013   Instituttleder. Byggekunst, prosjektering og forvaltning,

                      Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

2000 - 2003   Forsker, SINTEF Bygg og miljø, Arkitektur og byggteknikk

2000              Universitetslektor, Institutt for byggekunst

                      Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

1997 - 1999   Universitetslektor, Institutt for bygningsteknologi

                       Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

1994 – 1996   Overarkitekt. Sør Trøndelag Fylkeskommune. Bygge og eiendomskontoret   

1992 – 1994   Vitenskapelig assistent. Institutt for Bygningsteknologi,

                       Arkitektavdelingen, NTH.

1991 – 1992   Siv. ark Geir K. Hansen. Egen praksis / freelance

1987 – 1990   Sivilarkitekt. Svingen & Voll Arkitekter AS     

 

Verv

2013 -            Leder av CiBW111 Usability of Buildings

2009 - 2013   Vitenskapelig medlem av styringskomiteen for

        Center for Facilities Management, Danmarks Tekniske Universitet

2000 – 2004   Norges Forskningsråd. Medlem av forskergruppen for

         Evaluering av ny Plan og bygningslov av 1997.

1997 -  2005   NPA, Norges Praktiserende Arkitekter (nå Arkitektbedriftene i Norge).                    

         Medlem av kvalitetsrådet 

1997 – 2000   AFAG, Arkitektenes Fagorganisasjon .

        Leder av lokalforeningen ved NTNU

1995 – 1997   NAL, Norske Arkitekters Landsforbund

        Medlem av styre for Trondhjem Arkitektforening

1988 – 1993   AFAG, Arkitektenes Fagorganisasjon. Leder av lokalforeningen i  Trøndelag

1988 – 1993   AFAG, Arkitektenes Fagorganisasjon. Styremedlem nasjonalt

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hansen, Geir Karsten. (2019) Samspillet i byggeprosessen. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245021165.
 • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas. (2012) Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. 2012. ISBN 978-82-450-1126-5.
 • Hansen, Geir Karsten; Blakstad, Siri Hunnes; Knudsen, Wibeke. (2011) USEtool. Evaluating Usability. Methods Handbook. 2011. ISBN 978-82-7551-071-4.
 • Hansen, Geir Karsten; Blakstad, Siri Hunnes; knudsen, Wibeke. (2010) USEtool. Evaluering av brukskvalitet. Metodehåndsbok. 2010. ISBN 978-82-536-1131-0.

Del av bok/rapport

 • Koch, Christian; Hansen, Geir Karsten; Jacobsen, Kim. (2018) Information Standards - A Hinder or an Enabler for Innovation?. PROCEEDINGS OF THE 34TH ANNUAL CONFERENCE.
 • Søiland, Elisabeth; Hansen, Geir Karsten. (2018) Ideas or Reality? Flexible Space - Flexible People?. Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference.
 • Fronczek-Munter, Aneta; van der Zwart, Johan; Hansen, Geir Karsten. (2017) How to evaluate Healthcare Buildings? Selction of Methods for evaluating Hospital Architectural Quality and Usability - a case at St. Olavs Hospital in Norway. ARCH17. 3rd International Conference on Architecture, Research, Care and Health. Conference Proceedings.
 • Geraedts, Rob; Olsson, Nils; Hansen, Geir Karsten. (2017) Adaptability. Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers How to manage and measure adding value.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2017) Learning Across Disciplines - Use of the Constant Comparative Method. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Koch, Christian; Hansen, Geir Karsten; Jacobsen, Kim. (2017) Yet Another Trojan Horse? Is Facility Management Ready for Digitalisation?. International Research Conference 2017; Shapiung Tomorrows´s Built Environment. Conference Proceedings.
 • Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar. (2017) Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects. Integrating information in built environments - from concept to practice.