Kontakt IVT

Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt oss


Kontaktopplysninger

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Epost: studier@iv.ntnu.no


Gløshaugen

Åpningstider:

  • Ekspedisjon og generelle henvendelser:
    9.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00
  • Studieveiledning - drop-in: 12.30 - 15.00

Merknad: Disse tidene vil ved noen tilfeller avvike fra oppgitt informasjon, da vi har økende grad av møtevirksomhet rundt fusjonsprosessen. Dette gjelder særskilt på tirsdager.

Besøks- og leveringsadresse:

Geologibygget 1.etasje, Gløshaugen

Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim


Kalvskinnet

Åpningstider:

  • Servicesenter: 08.00-11.30 / 12.00-15.30
  • Orakeltjeneste: 10.15-16.00

Adresse:

Sverresgate 12, 7012 Trondheim

 

IV Fakultetet

Telefon: (+47) 73 59 45 01
Faks: (+47) 73 59 37 90
Epost: postmottak@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Geologibygget 2.etasje

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim

Ledelse IV-fakultetet

Dekan:
Ingvald Strømmen

Avdelingsdirektør: 
Anne Rossvoll 

Prodekan Undervisning:
Eilif Pedersen

Prodekan for bachelorprogrammene:
Frank Almli

Prodekan Forskning:
Asbjørn Rolstadås
 

Seksjonsledere

Seksjon Utdanning:
Gunnhild Sekkenes Hatlen (fungerende seksjonsleder)

Seksjon HR:
Eva Terese Voldhagen

Seksjon Økonomi:
Helge Morten Garberg

Seksjon Forskning:
Astrid Vigtil

Seksjon IKT:
Helge Morten Garberg

Institutter

Bygg- og miljøteknikk - IBM
Inst. leder: Carl Thodesen
Telefon: 73 59 46 40
Besøksadresser:

Web: ntnu.no/ibm

Energi- og prosesstek. -  EPT
Inst. leder: Olav Bolland
Telefon:73 59 38 60
Besøksadresse: Kolbjørn Hejes vei 1B
Web: ntnu.no/ept

Geovitenskap og petroleum -  IGP
Inst. leder: Egil Tjåland
Telefon:73 59 49 25
Besøksadresser:

Web: ntnu.no/igp

Konstruksjonsteknikk -   KT
Inst. leder: Karl Vincent Høiseth
Telefon: 73 59 47 00
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 1a
Web: ntnu.no/kt

Marin teknikk -   IMT
Inst. leder: Sverre Steen
Telefon: 73 59 55 01
Besøksadresse: Otto Nielsens vei 10, Tyholt
Web:  ntnu.no/imt

Maskinteknikk og produksjon  - MTP
Inst. leder: Torgeir Welo
Telefon: 73 59 37 68
Besøksadresser:

Web: ntnu.no/mtp

Vareproduksjon og byggteknikk
Inst. leder: Torbjørn Skogsrød
Telefon:
Besøksadresse: B-bygget, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik
Web: ntnu.no/ivb

Havromsoperasjoner og byggteknikk
Inst. leder: Hans Petter Hildre
Telefon: 735950000
Besøksadresse: 4. etg. B-blokka, hovedbygget
Web: ntnu.no/ihb

Dekanat


Seksjon IKT (IVT)


Seksjon HR


Kommunikasjon


Seksjon forskning


Seksjon utdanning


Seksjon økonomi