• Forbrenning og varme
     
    Fakultet for ingeniørvitenskap
  • AUR-Lab
    Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

- Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr en rekke studier på bachelor- og masternivå, i tillegg til årsstudier, deltidsstudier og etter- og videreutdanning. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor ingeniør-, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.


Campusbesøk

Besøk fakultet for ingeniørvitenskap

Vis aktiviteter