Postadresse

Institutt for energi- og prosessteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim
profileimage

Terese Løvås

Professor

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Lang biografi

 

 Gruppeside


Lenker:

Forskning::


Pågående prosjekt:
  • BioEng (Topforskningsinitiativet TFI):, teoretisk og eksperimentell stuide av biodrivstoff http://www.toppforskningsinitiativet.org/no/programmer-1/program-5/prosjekter/prosjekt-4
  • GasBio (NFR):, gasifisering av biomasse for drivstoffproduskjon, modellering av reaktive flerfase strømninger
  • SciToBiCom (ERA net): biomasse og gasifisering
  • Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (NFR Nordområdesatsningen): Ved Universitetet i Tromsø
  • Particle formation in Turbulent Flows  (EPSRC): Ved QMUL
  • Surrugate Fuels for Diesel Fuel Modelling (EPSRC): Ved QMUL
 

 
Terese Løvås er medlem av:

 


 

Kort CV:

 

2008-
Professor II i Prosess og Gassteknologi, Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet, Universitet i Tromsø, Norge
2006-
Lecturer in Energy Technologies (associate empl.), School of Engineering and Material Science, Queen Mary, University of London,  LondonUK
2005-2008
College Lecturer in Engineering, Churchill College, University of Cambridge, UK
2003-2006
Research Associate, Department of Engineering, University of Cambridge, UK
2002-2003
Forsker, Avdeling for Forbrenningsfysik, Lunds Universitet, Sverige

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner