Bakgrunn og aktiviteter

Professor in Thermodynamikk og Forbrenning siden 2009

 Gruppeside


 

Fagfelt / Arbeidsområde::

 

Lenker:

 


 
Pågående prosjekt:
  • SMARTCATS (EU Cost initiative): chemistry of smart energy carriers and technologies
  • BioEng (Topforskningsinitiativet TFI):, teoretisk og eksperimentell stuide av biodrivstoff
  • GasBio (NFR + industripartnere):, gasifisering av biomasse for biodrivstoff for aviation, modellering av reaktive flerfase strømninger
  • CenBio (NFR + industripartnere): biomasse og gasifisering for varme/kraft produksjon

  • RangEx (EØS Polsk-norske forskningsprogrammet): utvikling a motorkonsept for backup i elbiler.

  • BIGCCS (NFR + industripartnere): Lav NOx brenner, hydrogeninnblanding ved forbrenning

  • C3BO (DSF + industripartnere): samarbeid med Aalborg Universtitet. Senter for BioOil.

  • Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (NFR Nordområdesatsningen): Ved Universitetet i Tromsø
  • Particle formation in Turbulent Flows  (EPSRC): Ved QMUL
  • Surrugate Fuels for Diesel Fuel Modelling (EPSRC): Ved QMUL
 

 
Terese Løvås er medlem av:

 


 

Kort CV:

2008-
Professor II i Prosess og Gassteknologi, Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet, Universitet i Tromsø, Norge
2006-
Lecturer in Energy Technologies (associate empl.), School of Engineering and Material Science, Queen Mary, University of London,  LondonUK
2005-2008
College Lecturer in Engineering, Churchill College, University of Cambridge, UK
2003-2006
Research Associate, Department of Engineering, University of Cambridge, UK
2002-2003
Forsker, Avdeling for Forbrenningsfysik, Lunds Universitet, Sverige

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner