Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Praktisk industriell drift og vedlikholdsteknikk

Tilstandskontroll

Praktisk Instrumentering

Rørsystemer

Ventiler

Pumper

Maskineri - roterende

Strømningsmaskiner

Fluidteknikk

Vindkraft - Vannkraft

Concurrent Engineering

Prosjektledelse

Informasjonskompetanse

Undervisning innen de nevnte emnene

Undervisning

TMAS2001 - Vedlikehold og driftssikkerhet (emneansvarlig underviser)

TMAS2004 - Prosjektoppgave Vedlikehold og driftssikkerhet (emneansvarlig underviser)

TMAS3001 - Bachelor oppgave maskin

TPRM1001 - Vedlikehold og driftssikkerhet (emneansvarlig underviser)

TPRM 2004 - Prosjektoppgave Vedlikehold og driftssikkerhet (emneansvarlig underviser)

TPRM2005 - Hovedoppgave (emneansvarlig underviser)

TMAS 3006 - Piping Design (emneansvarlig underviser)

 

FAGLIG BAKGRUNN

Jobbet ca 14 år i industriell virksomhet innen vann, vindkraft, olje og gass, sjøfart og fiske med: drift og vedlikehold av: rørystemer, ventiler, pumper, motorer, strømningsmaskiner. Konstruksjon av maskintekniske innretninger både til industrielle formål samt forskning og utvikling.

Tilsammen ca 15 år praksis fra undervisning og forskning innen maskinrettet teknologi på universitet / høgskole.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Børresen, Bjarne; Bjørndal, Halvard Volden; Teppan, Pål; Grønli, Jon Arne; Davidsen, Jens Ragnvald. (2014) Veileder til bruk av Maskinforskriften for elektromekanisk utstyr i vannkraftanlegg. Publikasjon 378-2014. 2014.
  • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Gibson, Andrew Kennedy. (2014) Windsense - WP9, On a CBM strategy. 2014.
  • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Valland, Anders; Sperstad, Iver Bakken; Malmo, Oddbjørn; lyridis, Dimitrios; Reig, Elena; Giebhardt, Jochen; Sørensen, John Dalsgaard; Cradden, Lucy; Ojanguren, Teresa; De Laleu, Vincent. (2014) WP Framework / Industry Challenges Report O&M Work Package 4 - Deliverable number 4.1 - Executive summary. 2014.
  • Pedersen, Viggo Gabriel Borg. (2005) Studietur til Amerikanske Universitetsbibliotek 2005. 2005.
  • Pedersen, Viggo Borg. (2003) REPORT ON JAPAN TRIP BY VIGGO PEDERSEN. 2003.
  • Pedersen, Viggo Borg. (2003) VIGGO�S WOOD SCIENCE TRIP TO THE US AND CANADA. 2003.
  • Pedersen, Viggo Borg. (2002) VIGGO�s DTV BESØK JULI 2002. 2002.
  • Pedersen, Viggo Borg. (2001) Report -Viggo�s Environmental Trip to the US 2001. 2001.