Marte Kristine Lindseth

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559342
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter