Havvind

Videreutdanning for olje- og gassindustrien

Havvind


Vindmøller på åpent hav med seilbåter i horisonten
Foto: Colourbox

Norges Energi21-strategi spesifiserer vindkraft til havs for det internasjonale markedet som ett av seks strategiske områder for forskning og innovasjon, og som potensial for stor fremtidig industriaktivitet og verdiskaping i Norge. Spesielt er kompetanseoverføring fra Norges sterke olje- og gassindustri sentralt for å oppnå en sterk posisjon mht. eksport av teknologi og service-tjenester.

 

Målgruppe

Ansatte i olje- og gassindustrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.


Havvind

Studietilbudet består av et innføringsemne og et fordypningsemne som til sammen utgjør 7,5 studiepoeng. Det er totalt fire forskjellige fordypningsemner å velge blant. Du kan kun velge ett fordypningsemne. 

Søk opptak via lenkene til kursenes nettsider i tabellen. 


EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson: Trond Kvamsdal

Administrativ kontaktperson: Marion Alseth

Havvind - artikkel

Havvind i vinden

En lang rekke vindturbiner i solfylt hav.

Ansatte i olje- og gassindustrien har mye av det som skal til for å bygge opp næringa som vil forsyne Norge og verden med ren energi de neste tiårene. 

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev