EVU-Kurs


Nærbilde ev foten av vindturbin i sjøen med flere vindturbiner i bakgrunnen.

Hvordan designes og dimensjoneres en vindturbin med hjelp av simuleringsverktøy? Foto: Mostphotos

Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner

Start: 28.03.2023
Søknadsfrist: 15.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 4
Emnekode: HAV6001

Kurset er fulltegnet.


Dette emnet gir innsikt i både fysikken og modelleringsmetodene brukt i integrert analyse av offshore vindturbiner: aerodynamiske laster (ved BEM teori), hydrodynamiske laster, reguleringsteknikk for vindturbiner, og løsning av den dynamiske likevekts ligning. Det blir vist hvordan en vindturbin designes og dimensjoneres med hjelp av simuleringsverktøy, og en rekke teknologiske løsninger vil bli presentert.

Emnet er et fordypningsemne i videreutdanningstilbud i havvind for olje- og gassindustrien.

Studiet består av et innføringsemne og et fordypningsemne. Du kan velge et av fire forskjellige fordypningsemner. Du må søke både på innføringsemnet HAV6000 Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar) og på ønsket fordypningsemne. Til sammen utgjør studiet 7,5 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte/permitterte eller arbeidsledige i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Opptakskrav

Emnet HAV6000 - Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar)

og bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Prioritering av søkere:

1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass og leverandørbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i konstruksjonsmekanikk og -dynamikk.
Emnet som TKT4116, TKT4201 eller TMR4182 gir et godt utgangspunkt.
Basisferdigheter i bruk av numerisk simuleringsverktøy og elementmetoden (e.g. i ANSYS eller ABAQUS).


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Fysisk samling ved NTNU Trondheim 28. - 29. mars.
Start kl 10.00 første dag - slutt 15.00 siste dag.

Seks digitale samlinger:

  • 11. april
  • 18. april
  • 25. april
  • 2. mai
  • 9. mai
  • 16. mai

De digitale samlingene starter kl 10.00 og varer til kl 12.30.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen: 26. - 29. mai

Annen informasjon

Kurset undervises på engelsk. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Michael Muskulus, professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 48138423
Epost: michael.muskulus@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev