EVU-Kurs

Introduksjon til havvind

Vindmøller til havs

Norge har gode forutsetninger for å produserer vindkraft til havs for det internasjonale markedet Foto:Yayimages.com

Start: 01.02.2023
Slutt: 02.03.2023
Søknadsfrist: 10.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 3,5
Emnekode: HAV6000

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I dette introduksjonsemnet i kursserien innen havvind vil du få grunnleggende innsikt i hovedprinsippene for virkemåte til vindkraft til havs og den miljømessige påvirkning det har på omgivelsene, bl.a. for å forstå prinsippene for omgjøring av kinetisk energi i vindfeltet til elektrisk energi, kunne skille ulike vindturbinkonsepter fra hverandre og kjenne til ulike miljøkonsekvenser av havvind. 

Emnet er innføringsemnet i videreutdanningstilbud i havvind for olje- og gassindustrien.

Studiet består av et innføringsemne og et fordypningsemne. Du kan velge et av fire forskjellige fordypningsemner. Du må søke både på innføringsemnet og på ønsket fordypningsemne. Til sammen utgjør studiet 7,5 studiepoeng.

 Emnet er obligatorisk for å kunne søke opptak til et av fordypningsemnene:

Målgruppe

Ansatte/permitterte eller arbeidsledige i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Innhold

Dette introduksjonsemnet i emneserien innen havvind, og vil gi deg få grunnleggende innsikt i fundamentale forhold som er aktuelle for vindkraft til havs med hovedvekt på følgende fire aspekter:

  • Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner
  • Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon
  • Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker
  • Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft

Opptakskrav

Bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Du må dokumentere utdanning innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass og leverandørbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Fysisk samling ved NTNU Trondheim 1. - 2. februar

Digitale samlinger:
6. februar
9. februar
13. februar
16. februar
20. februar
23. februar
kl 14:15 - 16:00 

Eksamensbeskrivelse

Dato: 02.03.2023

Hjemmeeksamen

Annen informasjon

Kurset undervises på engelsk. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Trond Kvamsdal, Professor, Institutt for matematiske fag
Telefon: 93058702
Mobil: trond.kvamsdal@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev