EVU-Kurs


Toppen av tre vindmøller mot en dramatisk himmel

Lønnsom og bærekraftig energiproduksjon fra vindmøller til havs krever gode rutiner for vedlikehold. Foto: Yayimages

Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker

Start: 21.03.2023
Søknadsfrist: 15.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 4
Emnekode: HAV6003

Kurset er fulltegnet.


Optimal drift og vedlikehold av offshore vindparker blir avgjørende for lønnsom og bærekraftig energiproduksjon. I kurset vil vi gi en innføring i drifts- og vedlikeholdsprinsipper, og hvordan digitale verktøy kan gi god beslutningsstøtte.

Emnet er et fordypningsemne i videreutdanningstilbud i havvind for olje- og gassindustrien.

Studiet består av et innføringsemne og et fordypningsemne. Du kan velge et av fire forskjellige fordypningsemner. Du må søke både på innføringsemnet HAV6000 Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar) og på ønsket fordypningsemne. Til sammen utgjør studiet 7,5 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte/permitterte eller arbeidsledige i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Emnet passer for vedlikeholdsledere og andre som jobber med drift og vedlikehold av offshore vindparker. Du arbeider for eksempel med analyse av vedlikeholdsdata for å kunne ta bedre beslutninger med hensyn til bruk av tilstandskontroll, hvor mye og når man skal gjennomføre vedlikehold. Du er også opptatt av hvordan digitale tvillinger kan utvikles for å støtte beslutninger i sann tid. Du må heller ikke være redd for å teste ut noen enkle modeller ved bruk av Excel.

Innhold

I kurset presenteres teoretisk grunnlag og praktiske anvendelser av prinsipper for drift og vedlikehold av vindparker. Kunnskapen skal danne grunnlag for å ta i bruk og utvikle digitale løsninger. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder hvor standardmetoder ikke er hensiktsmessige.

Deltakerne skal oppnå ferdigheter med hensyn på å:
• gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik drift og vedlikehold av vindparker
• utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner
• løse konkrete problemer ved bruk av digitale verktøy.

Etter gjennomføring av kurset skal studentene få økt innsikt i drift og vedlikehold og bruk av digitale løsninger som et viktig element ved utvikling av havvind. De skal både kunne analysere data og programmere enkle modeller som kan representere digitale tvillinger for å forstå hvordan digitale løsninger for drift og vedlikehold kan realiseres.

Opptakskrav

Emnet HAV6000 - Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar)

og bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Prioritering av søkere:

1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass og leverandørbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og matematisk modellering.
Emnet PK6018 Industriell sikkerhet og pålitelighet eller tilsvarende forkunnskaper gir et godt utgangspunkt.

Innsikt i programmering.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Fysisk samling NTNU Trondheim 21. mars – 22. mars 
Digital samling 29. mars 
Digital samling 19. april 
Digital samling 26. april 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Excel

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen med utlevering 5. mai - Frist for innlevering 8. mai. 

Annen informasjon

Kurset undervises på engelsk. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 41473730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev