EVU-Kurs


Vindturbiner i havet

Foto: Mostphotos

Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon

Start: 21.03.2023
Søknadsfrist: 15.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 4
Emnekode: HAV6002

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Den elektriske infrastrukturen spiller en hovedrolle i å utnytte storskala vindenergi til havs. I denne modulen vil det legges vekt på hvordan energi fra offshore vind kan høstes, overføres og integreres i eksisterende kraftsystemer på en kostnadseffektiv og pålitelig måte.

Emnet er et fordypningsemne i videreutdanningstilbud i havvind for olje- og gassindustrien.

Studiet består av et innføringsemne og et fordypningsemne. Du kan velge et av fire forskjellige fordypningsemner. Du må søke både på innføringsemnet HAV6000 Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar) og på ønsket fordypningsemne. Til sammen utgjør studiet 7,5 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte/permitterte eller arbeidsledige i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Opptakskrav

Emnet HAV6000 - Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar)

og bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Prioritering av søkere:

1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass og leverandørbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om oppbygning av elektriske komponenter i kraftnett, kabler, transformatorer og elektriske maskiner.

Kjennskap til modellering av effektflyt i kraftsystemer.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Fysisk samling NTNU Trondheim 21. mars – 22. mars 
Digitale samlinger: 
19. april 
26. april 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen med utlevering 5. mai - Frist for innlevering 8. mai. 

 

Annen informasjon

Kurset undervises på engelsk. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Olimpo Anaya-Lara, Professor, Institutt for elkraftteknikk
Telefon: 73594579
Epost: olimpo.anaya-lara@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev