EVU-Kurs


Vindturbiner til havs

Foto: Mostphotos

Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft

Start: 16.03.2023
Søknadsfrist: 15.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 4
Emnekode: HAV6004

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I en energiomstilling som er i tråd med FNs bærekraftsmål må utviklingen av havvind være økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig. Med utgangspunkt i ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver fokuserer dette kurset på bærekraftig utvikling av havvind.

Emnet er et fordypningsemne i videreutdanningstilbud i havvind for olje- og gassindustrien.

Studiet består av et innføringsemne og et fordypningsemne. Du kan velge et av fire forskjellige fordypningsemner. Du må søke både på innføringsemnet HAV6000 Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar) og på ønsket fordypningsemne. Til sammen utgjør studiet 7,5 studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte/permitterte eller arbeidsledige i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Emnet passer for deg som jobber i både private og offentlige bedrift og organisasjoner, og som er interessert i å lære om sosial og økonomisk bærekraft i forbindelse med utviklingen av havvind.

Innhold

Kurset fokuserer på fire perspektiver på bærekraftig utvikling av havvind:

1) Rollen til havvind i det europeiske energisystemet
Denne delen fokuserer på hvilken rolle havvind spiller i scenarier for 1.5 og 2. graders målet og hva potensialet for havvind i Nordsjøen er under ulike kostnadsantagelser. I tillegg belyses samspillet mellom havvind og andre teknologier i energisystemet.

2) Kontroverser rundt havvind
Denne delen fokuserer på konflikter og kontroverser rundt havvind og hva slike konflikter kan bety for utvikling og implementering av havvindteknologien. I tillegg diskuteres deltakelsesprosesser og hvordan man kan tilrettelegge for rettferdige og inkluderende prosesser i utviklingen av havvind. 

3) Rettferdig bærekraftig omstilling
Denne delen gir kunnskap om det analytiske rammeverket Rettferdig bærekraftig omstilling (JST) som vil anvendes på norske regioner sterkt spesialisert mot olje og gass-sektoren. I tillegg fokuserer denne delen på Strategisk kopling til global produksjonsnettverk (GPN) og gir begreper for hvordan regioner kan utvikle sine ressurser og kapabiliteter slik at de kan matche behovene i GPN and deres lead firms, med eksempler fra UK, Tyskland og Norge.  

4) Lønnsomme bærekraftsstrategier
Det gis en innføring i hvordan bedrifter kan utvikle lønnsomme bærekraftsstrategier. I tillegg diskuteres hvordan bedrifter kan håndtere og utvikle en balansert portefølje av innovasjonsprosjekter som fokuserer både på dagens situasjon og bedrifters evne til å møte fremtiden.

Opptakskrav

Emnet HAV6000 - Introduksjon til havvind (søknadsfrist 10. januar)

og bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Prioritering av søkere:

1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass og leverandørbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Fysisk samling ved NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet:
16. - 17. mars 
kl 09.00 - 16.00 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen blir utdelt 17. mars. 
Frist for innlevering 28. april. 

Annen informasjon

Kurset undervises på engelsk. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Sara Heidenreich, forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Telefon: 73591779
Epost: sara.heidenreich@ntnu.no
Marius Korsnes, Førsteamanuensis, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Telefon: 97001941
Epost: marius.korsnes@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev