course-details-portlet

IØ6015 - Finansiering av forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i strategi og forretningsutvikling.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og utviklingsprosjekter i mer etablerte bedrifter. Kurset omhandler både evalueringer av finansieringsbehov, egnede finansieringskilder, investeringskriterier, «grønne» investeringer, verdiøkende bidrag fra investorer, verdivurderinger og exit.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har bred kunnskap i relevante problemstillinger knyttet til finansiering av nye og eksisterende kunnskapsbedrifter.

Ferdigheter:

Studenten kan analysere finansielle utfordringer og investeringsbeslutninger i forhold til oppstart av nye forretningsaktiviteter.

Generell kompetanse:

Studenten forstår ulike finansielle valg som ulike typer vekstbedrifter står overfor.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger og caseøvinger i to to-dagers samlinger. To tellende hjemmeoppgaver med mulighet for veiledning på innleverte utkast.

Mer om vurdering

Ved stryk kan studenten ta opp de delvurderinger som ikke er bestått. Studenter som ønsker å forbedre karakter, kan ta opp de av delvurderingene som ønskes forbedret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU