Bakgrunn og aktiviteter

Kurs-ansvarlig IMT4115 Intoduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport