course-details-portlet

IIKG6503 - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave/term-paper 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer

Faglig innhold

Se engelsk versjon om faglig innhold.

Læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse av læringsutbytte.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk beskrivelse av læringsaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Crisis Management Excersise
  • SOHO Risk Analysis

Mer om vurdering

Se engelsk versjon med detaljer om vurdering.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak til EVU master i teknologiledelse og digital omstilling (MTDO).

Kursmateriell

Se engelsk versjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4115 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
30.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave/term-paper 49/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
16.12.2022


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU