course-details-portlet

IIKG6503 - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave/term-paper 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer

Faglig innhold

 • Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse
 • Organisasjonsteorier og ledelse (strategier og polisyer) innenfor informasjonssikkerhet
 • Lover, regler og etikk innenfor personvern
 • Standarder og praksis innenfor informasjonssikkerhet
 • Risiko, trussel og sårbarhetsmodellering
 • Kontinuitetsarbeid
 • Beredskap, trening og øvelser

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har gjennom eierskap til de grunnleggende teoriene, tilegnet seg kunnskap om modeller for praksis for informasjonssikkerhetsledelse for både store og små organisasjoner.

Kandidaten har innsikt og forståelse av etiske og juridiske aspekter innenfor informasjonssikkerhetsledelse og personvernstyring

Kandidaten har god forståelse for risikostyringsprosesser

Kandidaten har god forståelse for sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndteringsprosesser

Kandidaten har innsikt og god forståelse for bevissthet om sikkerhet og sikkerhetseskaleringer i informasjonssikkerhetsledelse

Kandidaten har innsikt og god forståelse for både makro- og mikroøkonomiske problemstillinger innen informasjonssikkerhetsledelse.

Kandidaten har innsikt i den teknologiske innovasjonsprosesser innen IT-sikkerhet og dens effekt på sikkerhetsledelse.

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om standardene innen informasjonssikkerhetsledelse

Ferdigheter:

Kandidaten er i stand til å analysere eksisterende teori, modeller og metoder innen informasjonssikkerhetsledelse, samt arbeide selvstendig med å løse scenarioer og praktiske problemer.

Kandidaten er i stand til å bruke sin kunnskap til både å modellere de potensielle problemene og løsningene innen informasjonssikkerhetsledelse, samt være i stand til å kommunisere disse problemene og løsningene ved å bruke grunnleggende retoriske ferdigheter.

Kandidaten er i stand til å bruke og den grunnleggende terminologien og er klar over de grunnleggende standardene som brukes innenfor området.

Generell kompetanse:

Kan delta i gruppearbeid og administrere ulike organisasjonsroller innen informasjonssikkerhetsledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som 3 obligatoriske helgesamlinger på campus Gjøvik i vårsemesteret. I tillegg er det et innledende møte i januar, samt en siste digital samling (en dag i mai). Det kreves at du leser pensum fra boka før hver samling, og det blir gjennomført en flervalgstest på innhold i boka før de tre første samlingene starter.

Hver samling vil inneholde leksjoner, case-arbeid og også en øvelse.

Gjennomføring av oppgave og forberedelse til eksamen gjøres mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flervalgstest
 • Øvelse i kriseledelse
 • Risikoanalyse

Mer om vurdering

Obligatoriske oppgaver (gjennomføring og godkjenning for å kunne delta på eksamen og levere oppgave):

- Flervalgstest ved starten av hver samling (fysisk på campus Gjøvik). Informasjon om forberedelser vil bli gitt ved oppstart av semester.

- Risikoanalyse-case (samling 2 - fysisk på campus - Gjøvik).

- Øvelse i kriseledelse (samling 3 - fysisk på campus - Gjøvik).

Godkjente deler av vurdering må ikke tas på nytt ved ny oppmelding.

Gjennomføring av oppgave og eksamen (som karaktersettes):

- Oppgave (51%)

- 3-timers skriftlig hjemmeeksamen (49%).

Om man ikke har fått bestått enten oppgave eller hjemmeeksamen:

- Har man ikke bestått oppgave, så må denne gjøres på nytt våren etter (neste semester kurset gjennomføres).

- Konte-eksamen (hjemmeksamen / ny utsatt prøve) kan taes i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptak til EVU master i teknologiledelse og digital omstilling (MTDO).

Kursmateriell

 • Management of Information Security newest Edition by Michael E. Whitman (Author), Herbert J. Mattord (Author) ISBN for 2016: ISBN-13: 978-1305501256 / ISBN-10: 130550125X
 • Kursmateriell tilgjengelig på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4115 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave/term-paper 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU