course-details-portlet

IIKG6503 - Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer
Arbeider 49/100 ALLE

Faglig innhold

See English version.

Læringsutbytte

See English version.

Læringsformer og aktiviteter

See English version

Obligatoriske aktiviteter

  • Crisis Management Excersise
  • SOHO Risk Analysis

Mer om vurdering

See English version

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptak til EVU master i teknologiledelse og digital omstilling (MTDO). version.

Kursmateriell

See English version

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4115 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 49/100 ALLE

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 51/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 13:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU