Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator for kursadministrasjon hos NTNU VIDERE