EVU-Kurs

Leadership Development and Organizational Transformation (starts Jan. 16.)

Fire mennesker blar i en perm. Foto.

Foto: Rune Petter Ness

Start: 16.01.2023
Slutt: 30.05.2023
Søknadsfrist: 01.11.2022

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6505

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


This course is in English.

Today's leaders are expected to exercise leadership during continuous restructuring and changing environments. How can you work on developing leadership skills and gaining a larger repertoire of actions so that you are better able to meet these types of demands?

Målgruppe

The course is suitable for anyone who works with employee development, team and leadership development and learning in organizations.

Innhold

This course is designed to enable optimal development of these leadership skills. To achieve this, students are required to participate in structured online learning activities (readings, video lectures, reflections, and group discussion forums) on a regular basis also between the online course gatherings. This ensures adequate preparation for the online course gatherings, where the focus is on small group work building on the online learning activities and individual 360 feedback students will receive.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Four mandatory digital gatherings in the spring of 2023.

 First meeting: January 16, 08.00-12.00

Second meeting: February 20, 08.00-12.00

Third meeting: March 20, 08.00-12.00

Fourth session: May 8, 08.00-16.00

Note that the gatherings are mandatory. This is related to the course's learning objectives and teaching methods. Alternative implementation will not be possible. This means that you will not be able to sit for the exam if you have not participated in the gatherings.

Eksamensbeskrivelse

Individual home exam will be handed out at the last gathering. The submission deadline is May 30 at 14.00.

Examination requirements: Participation in meetings and approved assignment. The exercise deadline is May 2 at 14.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

You must obtain the course books yourself.

Eigel, K., & Kuhnert, K. W. (2016). The map. Finding your path to effectiveness in leadership, life and legacy. Friendswood, TX: Baxter Press.

Arbinger Institute. (2016). The outward mindset. How to change lives and transform organizations.  San Francisco: Berrett-Koehler.

Articles (will be supplied):

Heifetz, R. (2010). Leadership. In Political and civic leadership. A reference handbook, edited by R. A. Couto. Sage Publications.

Reams, J. (2016). An overview of adult cognitive development research and its application in the field of leadership studies. Behavioral Development Bulletin Advance Online Publication. 1-15.

Reams, J., Fikse, C., Ness, O. (2020). Leadership development laboratory. In Maturing leadership: How adult development impacts leadership, ED Jonathan Reams. Emerald Publishing Limited. 37-57.

Reams, J. (2022). Soul space for adaptive work. In Adaptive Leadership in a Global Economy: Perspectives for Application and Scholarship. Eds, M. Raei and H. T. Rasmussen, Routledge: 82-96.

 

Annen informasjon

Teaching is in English.

Practical information and conditions

 

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr


The course fee includes:

  • Teaching, supervision and exam according to current course description
  • Access to digital learning platform


In addition there is a semester fee for the Student Association.
You must obtain the course books yourself.

Referanser

Dette kurset fokuserer på utvikling av modenhet. Her vil du få et unikt påfyll som vil gi deg inspirasjon til videre vekst som leder og menneske. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette kurset både med hensyn til dine arbeidstakere, dine sjefer og ikke minst din familie. Fantastisk lærerikt kurs! Man lærer seg selv å kjenne mye bedre, både på godt og vondt, og får en unik mulighet til å modnes og utvikles både som person og leder. Anbefales!

Hvis du ønsker å videreutvikle deg selv som leder, få verktøy til å overkomme utfordringer og få ny innsikt om deg selv og andre, er dette kurset for deg! Meget dyktige kursholdere og interessant pensum. Anbefales på det sterkeste!

Engasjerte og kunnskapsrike forelesere. Gjennomtenkt struktur med mye læring. Tilbakemeldinger som inspirerer og motiverer.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Jonathan Reams, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 16 51
Epost: jonathan.reams@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev