Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:
Leder for fakultetsadministrasjonen
Leder for stab:
  • Kommunikasjon
  • Sekretærfunksjon for instituttledermøtet og fakultetsstyret ved SU
  • Administrativt ledermøte SU
  • Lederstøtte/rådgiving for dekanat
Bakgrunn og erfaring:
Master in Public Administration, CBS, 2006
Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, Sosiologi grunnfag.
 
Arbeidet ved NTNU siden 1994:
Fakultet for historisk-filosofisk fag 1994-2007, Det medisinske fakultet 2007-2010 og 2012-2014, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 2014-2016, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 2017->