Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er dosent og har min utdanning fra NTNU innenfor samfunnsvitenskap, med fagene pedagogikk, spesialpedagogikk, rådgivning, sosiologi og sosialantropologi. Jeg har i hovedsak arbeidet som pedagog med lederoppgaver i NTNUs lærerutdanning (PLU) før jeg gikk inn i funksjonen som prodekan i 2015. 

Som prodekan utdanning ved SU-fakultet er min funksjon særskilt knyttet til utdanningskvalitet og strategisk utvikling av studieprogramporteføljen. Bærekraftmålene, livslang læring, arbeidslivsamarbeid, flerfaglighet og tettere kobling mellom sterke forskningsmiljø og utdanning er overordnede perspektiver i mitt arbeid både for profesjon og disiplin.  

Jeg er videre spesielt opptatt av å styrke studentenes læringsmiljø gjennom en kontekstuell og fagnær tilnærming. Ivaretakelse av mangfoldet og dialog på tvers av fagmiljø er for meg essensielt for å styrke kvalitet og synliggjøre betydningen av våre utdanninger.  

Faglige interesser 

 • Utdanningspolitikk, demokrati og dannelse 
 • Utdanningssosiologi og kritisk pedagogikk  
 • Problemstillinger knyttet til endringer i og konsekvenser av kunnskapsdiskurser for grunnutdanning og høyere utdanning 
 • Utdanningsledelse og utdanningskvalitet  
 • Dilemma og problemstillinger knyttet til forholdet mellom disiplin og profesjon, teori og praksis, høyere utdanning og arbeidsliv 

Råd og utvalg 

 • Leder av delprosjekt 1 utviklingsprosjektet Fremtidens HUMSAM-studier 
 • Medlem av Underdalsutvalget: Stillingsstruktur i UH-sektoren 2017-2018 
 • Medlem av Nasjonalt Rammeplanutvalg for lektorutdanningen og PPU 2011-2012 
 • Leder skikkethetsnemnda NTNU 
 • Leder av KOMPiS råd (EVU) 
 • Leder av Styringsgruppen for yrkesfaglærerutdanningen, leder av fakultetets utdanningsutvalg, medlem av Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
 • Medlem av NTNUs utdanningsutvalg 
 • Medlem av innovasjonsutvalget oppvekt og utdanning, Universitetskommune 

Arbeidserfaring 

 • 2015 - : Prodekan utdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (før 2017 SVT-fakultetet)  
 • 2009 – 2011: Program for lærerutdanning (PLU), NTNU: 
  • Nestleder (2009-2011) 
  • Konstituert kontorsjef (2011) 
  • Leder for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (2005-2009) 
  • Leder av faggruppen pedagogikk og fagansvarlig for pedagogikkemner (2004-2005) 
 • 1996-1998: Høgskole- og universitetslærer/-lektor NTNU, HiST og Folkeuniversitetet i Innherred og Mosjøen 
 • 1995-1996: Vitenskapelig assistent ved Pedagogisk institutt, NTNU 
 • 1994-1995: Høgskole- og universitetslærer, NTNU, Høgskolen i Volda, Folkeuniversitetet i Innherred 
 • 1993-1994 Høgskolelærer ved Høgskolen i Volda 

Utdanning 

 • Dosent 2015 PLU/NTNU 
 • Førstelektor 2007, PLU/NTNU 
 • Cand.polit. Hovedfagsoppgave i pedagogikk, Pedagogisk institutt, NTNU (1998) 
 • Cand.mag, NTNU (1992) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.
 • Engvik, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Hoel, Torlaug Løkensgard; Postholm, May Britt. (2013) Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0054-5.

Del av bok/rapport

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Innledning. Behovet for en kritisk pedagogikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Fra demokratisk danning til markedstilpasning av utdanning?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Kunnskapsdiskurser i lærerutdanningen. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Demokratiperspektiver i norsk lærerutdanning. Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Klasselederen som politisk aktør. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Haugen, Cecilie. (2013) Klasseledelsens kompleksitet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Forskningsbasering av lærerutdanningen. Fortolkninger i pedagogikk og fagdidaktikk ved NTNU. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Østern, Anna-Lena. (2011) Praksisveilederen som lærerutdanner ønsker mer flyt i dialogen med lærerutdanningsinstitusjonen. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2007) Pedagogikkens legitimitet. FoU i Praksis 2006.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2004) Læreren som modell Om aktivitet og dialog i IKT-basert undervisning. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.

Rapport/avhandling

 • Hernes, Hans-Kristian; Mikkelsen, Rolf; Hestbek, Tine Arntzen; Salvesen, Geir. (2012) Forslag til rammeplaner og nasjonale retningslinjer : Rammeplanutvalg for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. 2012.
 • Knutas, Kerstin Agneta; Perelli, Jan; Haugen, Cecilie; Liland, Ragnhild; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Styrning, Integration, Mångfald. Styrningsændringar av den Nordiska modellen før utbildning: konsekvenser før mångfald och integration i en demokratisk vælfærdsstat. 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2011) Kvalitet i PPU. 2011.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Østern, Anna-Lena. (2010) Praksisveiledning i lærerutdanning. 2010.