Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for utdanning SU. Hovedområde: strategisk arbeid med utdanningskvalitet og studieprogramportefølje.

Leder av KOMPiS råd (EVU), leder av Styringsgruppen for Yrkesfalærerutdanningen, leder av SUs utdanningsutvalg, medlem av Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen og  medlem av NTNUs utdanningsutvalg.

Medlem av Underdalutvalget: Stillingsstruktur i UH-sektoren 2017-2018

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.
 • Engvik, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Hoel, Torlaug Løkensgard; Postholm, May Britt. (2013) Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0054-5.

Del av bok/rapport

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Innledning. Behovet for en kritisk pedagogikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Fra demokratisk danning til markedstilpasning av utdanning?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Kunnskapsdiskurser i lærerutdanningen. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Demokratiperspektiver i norsk lærerutdanning. Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Klasselederen som politisk aktør. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Haugen, Cecilie. (2013) Klasseledelsens kompleksitet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Forskningsbasering av lærerutdanningen. Fortolkninger i pedagogikk og fagdidaktikk ved NTNU. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Østern, Anna-Lena. (2011) Praksisveilederen som lærerutdanner ønsker mer flyt i dialogen med lærerutdanningsinstitusjonen. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2007) Pedagogikkens legitimitet. FoU i Praksis 2006.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2004) Læreren som modell Om aktivitet og dialog i IKT-basert undervisning. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.

Rapport/avhandling

 • Hernes, Hans-Kristian; Mikkelsen, Rolf; Hestbek, Tine Arntzen; Salvesen, Geir. (2012) Forslag til rammeplaner og nasjonale retningslinjer : Rammeplanutvalg for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. 2012.
 • Knutas, Kerstin Agneta; Perelli, Jan; Haugen, Cecilie; Liland, Ragnhild; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Styrning, Integration, Mångfald. Styrningsændringar av den Nordiska modellen før utbildning: konsekvenser før mångfald och integration i en demokratisk vælfærdsstat. 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen. (2011) Kvalitet i PPU. 2011.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Østern, Anna-Lena. (2010) Praksisveiledning i lærerutdanning. 2010.