Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

– Kontakt


Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere hvis du har spørsmål om videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU. 

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Tilrettelegging

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette  er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Les mer om hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med på Innsida

Andre tilbud om veiledning ved NTNU