Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

– Videre studier


NTNU tilbyr en master i klinisk sykepleie på 120 studiepoeng. 

Dersom du har tatt videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU (opptak i 2019 eller senere), kan du søke om opptak til masterprogrammet og få innpasset de 60 studiepoengene fra videreutdanningen. Dette betyr at du må ta emner på ytterligere 30 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng for å få mastergraden i klinisk sykepleie.

For å være kvalifisert for opptak til master, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre i grunnutdanningen (bachelor). En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.


Forskerutdanning

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført en mastergrad kan du søke deg inn på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.