Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

– Søk opptak


Opptakskrav

For å få opptak til videreutdanning i kreftsykepleie må du har fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie. I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års yrkespraksis (omregnet til 100 % stilling) som sykepleier.

Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Det blir regnet et vektet gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført sykepleierutdanning. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til andel av heltid.

Eksempel: Du har arbeidet fire fulle år i 75 % stilling. Omregnet til 100 % blir dette tre årsekvivalenter = 3 poeng for praksis.

Studieplasser

Det er separate opptak til studiestedene Trondheim og Ålesund. Du må følge undervisningen på det studiestedet der du får opptak, og det er ikke mulig å bytte studiested underveis i studiet.

Studiested Trondheim

Det er totalt 30 studieplasser. Eventuelle tilsagn om utdanningsstilling er ikke et kriterium for å konkurrere om studieplass. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at videreutdanningen skal starte.

Studiested Ålesund

Det er totalt 20 studieplasser. Eventuelle tilsagn om utdanningsstilling er ikke et kriterium for å konkurrere om studieplass. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at videreutdanningen skal starte.

Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

Søknadsfrist er 15. april.

Du søker via NTNUs Søknadsweb fra 1. februar

På Søknadsweb legger du først inn personalia. Du velger deretter alternativet Videreutdanning/påbygningsstudier

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post.

Frist for opplasting 15. april

Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlaget (vitnemål på fullført utdanning i sykepleie og tjenestebevis på praksis) så snart som mulig etter at du har registrert søknad.

Du som har all utdanning fra NTNU trenger ikke laste opp vitnemål, men du må sjekke at graden din er registrert i Søknadsweb.

Dette gjelder også utdanning fra tidligere  HiST, HiÅ og HiG.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Sjekk våre nettsider for språkkrav.

Disse utdanningene har krav om yrkespraksis, så du må laste opp arbeidsattest/tjenestebevis som er påført ansatt fra/til dato, stillingstittel og stillingsprosent og/eller timetall.  Det gis tilleggspoeng for relevant praksis utover praksiskravet etter autorisasjon som sykepleier for videreutdanninger innen sykepleie.

Det gis også tilleggspoeng for annen høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget, så om du har det bør du laste opp vitnemål eller karakterutskrift som dokumentasjon på dette.

Dokumentene legger du til via "Mine dokumenter" på Søknadsweben. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, fortrinnsvis i pdf-format.

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

Datoer for hovedopptak og suppleringsopptak 2021:

Hovedopptak 18. mai Svarfrist 25. mai
1. supplering 31. mai Svarfrist 7. juni
2. supplering 14. juni Svarfrist 21. juni
3. supplering 28. juni Svarfrist  5. juli
4. supplering 9. august Svarfrist 13. august
5. supplering 16. august Svarfrist 20. august

 

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Søk opptak

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk egenerklæring

Krav om medisinsk egenerklæring

Dette studieprogrammet inneholder praksis i helsetjenesten. For å kunne starte praksisstudier må du levere en egenerklæring for tuberkulose og MRSA. Dette skjer etter studiestart, og du vil få praktisk informasjon etter at du har fått opptak ved NTNU.