Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

– Om kreftsykepleie

 

Hva er kreftsykepleie?

Videreutdanning i kreftsykepleie er studiet for deg som er sykepleier og som arbeider, eller ønsker å arbeide, innen kreftomsorgen. Studiet gir deg spesialisert kompetanse til å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft. Du får kunnskaper og innsikt i å møte både pasienters og pårørendes behov.  

Kreftsykepleierens funksjon omfatter forebygging, behandling, lindring og rehabilitering. Ved livets sluttfase har kreftsykepleieren kompetanse til å møte døendes behov, og være til støtte for pasienter og pårørende. Videreutdanningen vil også gi deg en forståelse for hvordan levemåte og livsstil kan virke kreftfremkallende, og hvordan disse forholdene kan forebygges. 

Det er et økende behov for sykepleiere med spesialkompetanse innenfor kreft, både i spesialist- og primærhelsetjenesten.