Fakultet for økonomi

Ph.d. i samfunnsøkonomi

Ph.d. i samfunnsøkonomi

Om programmet

Økonomisk forskning og utredning er et viktig grunnlag for politiske beslutninger og bidrar til å belyse økonomiske sammenhenger og klargjøre konsekvensene av ulike politikkalternativer.

Doktorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå.


Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for samfunnsøkonomi.

Vi har for tiden en aktiv utlysning for én stipendiatstilling med søknadsfrist 25. mai. Du kan lese mer om stillingen her.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 19 40
Epost: econ@ok.ntnu.no


Fakta

Gradsnivå: Doktorgrad
Studieprogramkode: PHSOK
Undervisningsform: Heltid

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: Løpende

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018