Ph.d. i samfunnsøkonomi

Fakultet for økonomi

Ph.d. i samfunnsøkonomi

Krysspublisert (PHOL) info om avvikling

Dette ph.d.-programmet er avviklet og videreført som en studieretning under ph.d. i økonomi og ledelse


Ph.d. i samfunnsøkonomi (bilde)

Om programmet (PHSØK)

Om programmet

Økonomisk forskning og utredning er et viktig grunnlag for politiske beslutninger og bidrar til å belyse økonomiske sammenhenger og klargjøre konsekvensene av ulike politikkalternativer.

Doktorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå.


Opptak PHSØK

Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere med egenfinansiering bes derfor om å ta kontakt med Institutt for samfunnsøkonomi.


Veiledning PHSØK1

Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon PHSØK

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 19 40
Epost: econ@ok.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Doktorgrad
Studieprogramkode: PHSOK
Undervisningsform: Heltid

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: Avviklet. Se ph.d. i økonomi og ledelse.

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2019-2020