Opplæringsdelen

Fakultet for økonomi

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal gi innsikt i teorier og metoder som er til hjelp i arbeidet med avhandlingen, og bidra til den generelle opplæring som er nødvendig for kandidatens forskning innenfor fagfeltet. I søknad om opptak skal kandidaten sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd med veileder samt en progresjonsplan for hele prosjektperioden. Denne revideres årlig. Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv melde seg på emner innen oppsatte frister. Opplæringsdelen skal anbefales av veileder og godkjennes av instituttet.

Kandidaten må selv sørge for at alle kurs er blitt meldt inn. Instituttet har sammen med fakultetet ansvar for at alle innmeldte kurs er ført inn i FS. Opplæringsdelen omfatter tre elementer og skal til sammen tilsvare minst 30 studiepoeng (stp):

• Vitenskapsteori
• Forskningsmetode
• Teori/substans

Eksamensmelding til kurs gjøres via studentweb innen 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Ph.d.-kandidater betaler ikke semesteravgift.

Eksterne kandidater (kandidater ved andre institusjoner) som ønsker å ta kurs ved NTNU, må søke via Søknadsweb. Se mer informasjon for eksterne Ph.d.-kandidater.  

Den nasjonale forskerkursportalen for samfunnsfag gir deg en oversikt over emner som tilbys innen samfunnsvitenskapelige fag på nasjonalt plan.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap tilbyr et felles emne i vitenskapsteori: SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 

Oversikt over tilgjengelige Ph.d.-emner og -kurs.

Alle ph.d.-emner som NTNU tilbyr finner du også i studiehåndboka for ph.d-studiet