Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Johannesen, Anne Borge; Liu, Yajie. (2019) Non-use values and cooperation in local common property exploitation. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.
  • Johannesen, Anne Borge. (2014) Samisk reindrift. Naturressursenes økonomi.

Rapport/avhandling

  • Borge, Lars-Erik; Johannesen, Anne Borge; Tovmo, Per. (2010) Barnehager i inntektssystemet for kommunene. 2010. ISBN 9788281500709.
  • Falch, Torberg; Strøm, Bjarne; Johannesen, Anne Borge. (2009) Kostnader av frafall i videregående opplæring. 2009. ISBN 978-82-8150-064-8.
  • Johannesen, Anne Borge; Nyhus, Ole Henning; Strøm, Bjarne. (2009) Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse. 2009. SØF rapport (3/2009).
  • Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders. (2009) Livestock as insurance and social status. Evidence from reindeer herding in Norway. 2009. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (8/2009).