Rapportering

Fakultet for økonomi

Rapportering

Fremdriftsrapporter skal årlig sendes inn både av kandidat og veileder i løpet av doktorgradsstudiet. Fristen er normalt pr. 1. februar påfølgende år.

Rapporten vil bli sendt ut, i form av en elektronisk undersøkelse, av fakultetsadministrasjonen til alle aktuelle kandidater og veiledere pr. e-post. Det er derfor viktig at denne til enhver tid er oppdatert.