Ph.d.-studiet i samfunnsøkonomi

Fakultet for økonomi

Ph.d.-studiet i samfunnsøkonomi

– Forskningskarriere innen samfunnsøkonomi

Økonomisk forskning og utredning er et viktig grunnlag for politiske beslutninger og bidrar til å belyse økonomiske sammenhenger og klargjøre konsekvensene av ulike politikkalternativer. Doktorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå.

Utdanningen er normert til 3 år og består av kursdel og avhandling. Emnene som inngår i kursdelen skal gi kunnskap om forskningsfronten innen fagfeltet, det vil si pågående forskning og uavklarte spørsmål. Avhandlingen består vanligvis består av 3-4 artikler, og gjennom valg av analysemetoder og problemstillinger skal kandidaten vise at han/hun kan utføre selvstendig forskningsarbeid av høy kvalitet. Som regel vil resultater fra avhandlingene også bli publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Økonomiske analysemetoder kan benyttes til å analysere et bredt spekter av problemstillinger, både teoretiske og empiriske. Tidligere doktorgradsstudenter har blant annet studert økonomisk vekst i Thailand og Sør-Afrika, hvordan forekomsten av naturressurser påvirker økonomisk politikk og væpnede konflikter, effekten av skoleressurser og skoleorganisering på elevprestasjoner, forvaltning av Atlanterhavslaksen, hvordan politiske institusjoner påvirker effektivitet og ressursbruk i offentlig sektor, markedet for mobiltelefoni, boligpriser og sammenhengen mellom inntekt og helse.

Forskerutdanning

Doktorgraden er en forskerutdanning, og de fleste kandidatene arbeider innen forskning og utredning. Tidligere doktorgradsstudenter ved Institutt for samfunnsøkonomi har etter fullført grad blitt tilsatt ved blant annet ved Oxford University, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, NTNU, Senter for økonomisk forskning, Sintef og Statistisk sentralbyrå. Personer med doktorgrad er også etterspurt i virksomheter som gjør aktiv bruk av forskningsresultater. Blant våre kandidater er Telenor og Enova eksempler på denne type arbeidsgivere.