Emner og kurs

Fakultet for økonomi

Emner og kurs

Alle ph.d.-emner som NTNU tilbyr finner du i studiehåndboka for ph.d-studiet

Se alle tilgjengelige Ph.d.-emner og -kurs ved NTNU.

Eksamensmelding til kurs gjøres via studentweb innen 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Ph.d.-kandidater betaler ikke semesteravgift.

Eksterne kandidater (kandidater ved andre institusjoner) som ønsker å ta kurs ved NTNU, må søke via Søknadsweb. Her finner du informasjon for eksterne ph.d-kandidater.

Den nasjonale forskerkursportalen for samfunnsfag gir deg en oversikt over emner som tilbys innen samfunnsvitenskapelige fag på nasjonalt plan.