Eksamensadgang for privatister

Eksamensadgang for privatister

 

Eksamensadgang for privatister er for søkere som ønsker å ta eksamen ved NTNU uten å være tatt opp som student.

Hvis du har generell studiekompetanse kan du søke om å ta eksamen i et begrenset utvalg emner innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Retten til eksamensadgang er beskrevet i § 3-10 i Lov om universiteter og høyskoler.

 

Gjentak av eksamen

Har du vært NTNU-student tidligere, men har sluttet på studieprogrammet uten å ha tatt en grad, kan du søke om gjentak av eksamen gjennom privatistordningen. Hvis du har fullført en grad ved NTNU, skal du heller søke om emnestudierett.

 

Slik søker du:

 

Tallet 1. Illustrasjon. Velg blant emner som er tilgjengelige for privatister

Du kan kun søke på emner som er godkjent av fakultetene: Emner som er tilgjengelige for privatister høsten 2022 og våren 2023 (PDF)

Enkelte av emnene kan ha krav om forkunnskap. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene som er beskrevet i studieplanen. Mer informasjon om eventuelle forkunnskapskrav finner du ved å søke opp det aktuelle emnet på NTNUs emneoversikt.

Merk at emner innen realfag og informatikk bare er tilgjengelige ved gjentak av eksamen.

Det er ingen rangering av søkere. Det vil si at alle som oppfyller gjeldende opptakskrav, og som har søkt på emner som er tilgjengelige for privatister, vil få innvilget søknaden om eksamensadgang.

 

Tallet 2. Illustrasjon Registrer søknad

Registrer søknad på Søknadsweb. Du finner opptaket "Eksamensadgang" under "Opptak til enkeltemner".

Hvis du ønsker å søke om gjentak av et emne du tidligere har vært oppmeldt i, må du skrive dette i merknadsfeltet.

Søkere som må laste opp dokumentasjon vil få beskjed.

 

Tallet 3. Illustrasjon Vent på svar

Søkere får svar per e-post innen 30. september (høstsemesteret) eller 28. februar (vårsemesteret). Privatister har egne frister for betaling av semesteravgift.

Søknadsfrister for privatister

Søknadsfrister for privatister

  • ​​​​1. september er søknadsfrist for høstsemesteret:
    Du kan søke fra ca. 1. august.
  • 1. februar er søknadsfrist for vårsemesteret:
    Du kan søke fra ca. 15. november.

Kan jeg få lån og stipend som privatist?

Kan jeg få lån og stipend som privatist?

Privatister har ikke samme rettigheter til velferdsgoder og studiefinansiering som ordinære studenter. Ta kontakt med Studentsamskipnaden og Statens lånekasse for mer informasjon.

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30