Søknad om eksamensadgang som privatist

Søknad om eksamensadgang som privatist

Eksamensadgang er for søkere som ønsker å ta eksamen ved NTNU uten å være tatt opp som student. Det kan kun søkes til emner som er godkjent av fakultetene, se oversikt i boksen i høyremargen.

Retten til eksamensadgang er beskrevet i § 3-10 i Lov om universiteter og høyskoler

Privatister har ikke samme rettigheter til velferdsgoder og studiefinansiering som ordinære studenter. Ta kontakt med Studentsamskipnaden og Statens Lånekasse for mer informasjon.


Opptakskrav

Opptakskravet for emner i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag er generell studiekompetanse. Emner i informatikk og realfag har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.

Merk at emner innen biologi, kjemi, fysikk og informatikk kun er tilgjengelige ved gjentak av eksamen.

Spesielle opptakskrav for emner i informatikk
Matematikk R1 eller (S1 + S2)
(Tidligere 2MX/2MY/3MZ)

Spesielle opptakskrav for emner i realfag
Matematikk R1 / (S1 + S2) og enten (R1 + R2) eller (FYS1 + 2) eller (KJE1 + 2) eller (BIO1 + 2) eller (INFO1 + 2) eller (GEO1 + 2) eller (TEK1 + 2)
(Tidligere 2MX/2MY/3MZ og enten 3MX/3MY eller 3FY eller 3KJ eller 3BI eller kombinasjonen 2KJ+3BT eller kombinasjonen 2BI+3BT)

For å kunne avlegge eksamen Matematikk 1-4 er kravet det samme som for opptak til sivilingeniørstudiet, R1+R2 og FYS1. Karakteren i R2 må være 4 eller bedre.

Forkunnskapskrav
Enkelte emner kan også ha krav om forkunnskaper. Søkeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Søk opp emnet her for nærmere beskrivelse av eventuelle forkunnskapskrav og obligatoriske aktiviteter knyttet til de ulike emnene.

Søk opptak

Søk opptak

Søknad om eksamensadgang skjer via vår webtjeneste Søknadsweb  . Søkere som må sende inn dokumentasjon vil få beskjed.

Søknadsfrister
1. september for høstsemesteret. Du kan søke fra ca. 1. august.
1. februar for vårsemesteret. Du kan søke fra ca. 15. desember.

Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige for privatister høsten 2020 og våren 2021

 

Svar på søknad

Svar på søknad

Søkerne får svar per e-post innen 30. september / 28. februar, og får egen frist for betaling av semesteravgift.

Alle som oppfyller gjeldende opptakskrav, og som har søkt på emner som er tilgjengelige for privatister, vil få innvilget eksamensadgang.

Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no