Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

2-årig master

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

– Videre studier

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom


Vårt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon er forskningsbasert og kvalifiserer til opptak på vårt doktorgradsprogram i økonomistyring

Dette ph.d.-studiet er utformert for kandidater som ønsker å spesialisere seg innenfor økonomistyring, som er bredt definert innenfor fagfeltet økonomistyring. 

Masterstudiet i økonomi og administrasjon kvalifiserer også til opptak på ph.d.-program ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.