Poenggrenser

Poenggrenser

2022 høst - 3,5 poeng
2021 høst - 3,5 poeng
2020 høst - 3,6 poeng
2019 høst - 3,5 poeng
2018 høst - 3,8 poeng
2017 høst - 3,5 poeng
2016 høst - 3,8 poeng
 

Opptak

Master i økonomi og administrasjon

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  1. Fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
  2. Fagkrav 

Fra og med opptaket 2022 må alle søkere tilfredstille BØA-planen av november 2018. Det betyr at du må minst ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 102,5 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

Metodefag (20 studiepoeng) 
Matematikk for økonomer 
Statistikk for økonomer 
Kvantitativ og kvalitativ metode (tidl. samfunnsvitenskapelig metode) 

Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng) 
Makroøkonomi 
Mikroøkonomi 

Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) 
Finansregnskap 
Økonomistyring (Driftsregnskap og grunnleggende bedriftsøkonomi)
Investering og finansiering 

Administrasjonsfag (30 studiepoeng) 
Markedsføring 
Organisasjon og ledelse 
Foretaksstrategi

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 studiepoeng)
Etikk

 

Søkere kvalifiserer til våre masterprogram innen økonomi dersom de innfrir opptakskravene over. Merk at det kreves minimum 7,5 sp i for eksempel etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Dersom et emne er integrert i andre emner, og ikke vises som et enkeltemne på vitnemålet til søkeren, må dette dokumenteres slik at NTNUs opptakskontor ser at søkeren innfrir fagkravet. 

Dersom du har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested, vil du trolig fylle alle fagkrav, uavhengig av hvilket tidspukt du fullførte/fullefører graden på. Hvis du derimot har en annen bachelorgrad, må du selv foreta en vurdering på hvilke emner du eventuelt mangler for å oppfylle opptakskravene. Da vil NTNUs studieplan og emnebeskrivelser være nyttige å bruke. 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gjøre forhåndsvurderinger av fagkrav før du søker. En slik vurdering utføres i behandlingen av søknaden din. 

Søkere må i gjennomsnitt ha karakteren C eller bedre, for å kvalifisere til opptak. Søkere rangeres etter karakterer.