Kontakt

Pedagogikk - masterstudium

Kontakt

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studierettleiaren

Studierettleiaren kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • framdrift i studiet
  • utfordringar i studiekvardagen
  • tilrettelegging
  • utanlandsopphald
  • permisjon
  • vidare studium
  • jobbmoglegheiter