Studiemiljø

Pedagogikk - masterstudium

Studiemiljø

Du følger fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Undervisning

Du følger fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Linjeforeningen Paideia

Paideia er linjeforeningen for alle studenter ved instituttet.

Paideia arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken og ellers i løpet av studieåret.

Hva sier studentene?

Hva sier tidligere studenter?


Hva sier nåværende studenter?

Navn: Lasse Mostad

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Jeg trekkes mot det å erverve meg kompetanse og kunnskap, og å bruke det for å kunne hjelpe andre.

Lasse tar en master i pedagogikk, med spesialisering i utdanning og oppvekst. Med en bachelor i psykologi fra Lillehammer og et årsstudium i pedagogikk fra NTNU er det tydelig at Lasse er fascinert av menneskelig utvikling. Mye av tiden hans går til å dyrke ny kunnskap om alle slags tema og interesser. Les hele intervjuet i Under dusken. 


Ressurspublisering

Jeg føler jeg har fått en utdanning av høy kvalitet

Navn: May-Jorunn Barlien

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Bli kjent på biblioteket, og det er aldri feil å be om hjelp hvis noe er uforståelig i forelesning, livet eller alt i mellom.

Forelesningene er gode og varierte

Navn: Annicka Gomo

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Det er et veldig godt miljø oss studenter mellom, og vi har gode forelesere som bidrar til et godt samhold og samspill.

Du kan bli svært overrasket over hvor du ender opp!

Navn: Vårin Terum Kvitberg

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Det er spennende å se pedagogiske tanker, problemer og tema sett fra ulike fagdisipliners ståsted.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)