Hva lærer jeg?

Pedagogikk - masterstudium

Hva lærer du?

Masterprogrammet gir forskningsbasert kunnskap om fagområdene utdanning og oppvekst. Du vil få gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt. Programmet arbeider med pedagogisk sosiologiske, mediepedagogiske, pedagogisk-psykologiske, utdanningshistoriske, filosofiske og didaktiske innganger til formelle og uformelle læringsarenaer for barn, unge og voksne.

Masterprogrammet gir deg en innføring i hvordan du arbeider vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid. Programmet legger til rette for at du utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.


Læringsutbytte

Velg studieår og studieretning.