3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering

 3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering

 

Tredje semesteret er et internasjonalt semester.

Vi anbefaler løsningen hvor du studerer på fulltid på mastergradsnivå ved MIT Sloan School of Management, et universitet vi har samarbeidet med i 25 år.

Dersom det er vanskelig å reise ut et helt semester, kan vi tilby en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med vår internasjonale partner IfM ved University of Cambridge. 

 • MIT Sloan School of Management
  Foto fra campus ved MiT Sloan School of ManagementMIT Sloan er en av verdens mest prestisjefylte institusjoner innenfor Management, spesielt med fokus på teknologi. MIT Sloan er en del av MIT-Massachusetts Institute of Technology, som er lokalisert i Boston, USA, med Harvard Business School bare tre kilometer unna. MIT Sloan tilbyr en rekke fag innenfor området Technology Management og som Visiting Fellow har du også tilgang til kurs ved Harvard Business School. På masternivå og executive education har MIT Sloan mellom 40 og 50% av deltakere fra land utenfor USA. 

 

 • University of Cambridge
  Foto fra Cambridge UniversityDeltidsløsningen er et alternativ der en tar en fagpakke bestående av kurs fra NTNU/NHH sammen med et skreddersydd samlingsbasert kurs fra våre internasjonale samarbeidspartnere IfM ved University of Cambridge. Det er også åpning for å velge kurs utenfor denne fagpakken så lenge det oppfyller programmets krav til faglig kvalitet og omfang. Innholdet i fagpakken vil variere noe fra år til år, basert på hva universitetene tilbyr av samlingsbaserte kurs, men skal oppfylle de samme kravene til faglig retning, kvalitet og omfang som alternativet med fulltidsstudium.

 

Andre mulige alternativer kan være å studere ved National University of Singapore (NUS) eller Chalmers - men her kan vi imidlertid ikke garantere skoleplass.

 • National University of Singapore (NUS)
  Du blir tatt opp til NUS MBA program som gjentatte ganger de siste årene er kåret til Asias beste program innen business administration. Det er en lang rekke norske bedrifter som er etablert i Singapore. Et semesteropphold ved NUS gir innblikk i østasiatisk bedriftskultur og du som velger dette alternativet vil være en ressurs for bedrifter med interesser i østen. Det er et sterkt forskningsmiljø på innovasjon og entreprenørskap ved NUS og et sterkt innslag av fag innen teknologiledelse i MBA-programmet ved NUS.
 • Chalmers Tekniska Högskola
  Chalmers er internasjonalt anerkjent både når det gjelder teknologi og industriell økonomi/teknologiledelse. Chalmers har et godt utviklet nettverk med industrien i Gøteborg området, og har en egen teknikkpark på campus hvor forskning og utvikling foregår i et miljø med både bedrifter, ansatte og studenter. Ved siden av ordinær sivilingeniør-utdannelse innen industriell økonomi og teknologiledelse, har Chalmers egen Entreprenörskola samt internasjonale Master's Program bl.a. innen Transportation Management og Management of Production, som det kan velges fag fra.

Bosted i utlandet

Bosted ordnes i utgangspunktet av den enkelte deltager, men studieprogrammet er godt informert om muligheter og prosedyrer og vil informere om dette i god tid før utreise. Det er fullt mulig å ta med familie og barn. Tidligere deltakere har gode erfaringer med barn både i barnehager og skoler ved MIT Sloan og Chalmers. I Singapore er det også gode internasjonale skoler og barnehager. For de som velger deltidsløsningen er opphold som regel en del av kurspakken som tilbys fra studiestedet. 

Internasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale samarbeidspartnere

NUS - National University of Singapore. Klikkbar logo. MIT Sloan School of Management. Klikkbar logo. Chalmers. Klikkbar logo.