Kostnader

Technology Management - Erfaringsbasert masterprogram

Kostnader

Studieavgift

Fagdel (semester 1 og 2): NOK 140 000,-

Pensumlitteratur, reise og opphold på samlingene kommer i tillegg.

Utenlandsopphold (semester 3)

Pris avhenger av valgt universitet, og hvor mange studiepoeng som tas internasjonalt. Prisene under er kun en indikasjon:

  • MIT: ca USD 36 700
  • NUS: ca SD 16 000
  • IfM Cambridge: ca NOK 80 000,- og oppover

De oppgitte prisene er for våren 2023. Prisene for 2024 er ikke oppdatert ennå. Reise og opphold kommer i tillegg.

Masteroppgave (semester 4)

NOK 50 000,-


Betaling av kursavgift

  • Semester 1 & 2 Betales ved start av semester 1 og 2 (februar & august)
  • Semester 3 betales direkte til det aktuelle universitetet.
  • Semester 4 betales ved semesterstart.

I tillegg må det betales semesteravgift til SIT.


Permisjon fra studiet

Du kan avbryte studiet etter semester 2 for å ha 1 år permisjon. Dersom du av ulike årsaker ønsker/må utsette utenlandsoppholdet i semester 3 er dette mulig. I alle situasjoner hvor et opphold i studiet er aktuelt, må det søkes om permisjon.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2024/25 er semesteravgiften kr. 700 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse