Hva lærer du?

Technology Management - Erfaringsbasert masterprogram

Hva lærer du?

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidatene skal oppnå dyp innsikt i en bred rekke av ledelses- og strategiske verktøy og teorier som er relevant for å oppnå suksess som leder i kunnskaps- og teknologibaserte foretak.

Ferdigheter

Kandidatene skal kjenne egnede verktøy for strategi og teknologiledelse og være i stand til å bruke dem i sin relevante organisasjons setting.

Generell kompetanse

Kandidatene skal være i stand til å ta lederskap i utfordrende endringsprosesser i organisasjoner og lede entreprenørielle og innovative prosesser i nye og etablerte foretak som er knyttet til ny teknologi eller bærekraftsfokus.

Karrieremuligeter

Karrieremuligeter

Programmet tilbyr en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet og våre tidligere kandidater gir god tilbakemelding på programmets verdi og anvendbarhet for videre karriere. Dette gjelder spesielt som kompetanse for kandidater som søker ledende stillinger i teknologi- eller kunnskapsintensive organisasjoner.

For Lasse Gråberg var semesteret ved MIT studiets absolutte høydepunkt.

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

Les mer
Teknologi henger nøye sammen med forretningsmodell og hvordan du driver organisasjonsutvikling, sier Cecilie Bjelland

Fikk ny innsikt ved et av verdens mest innovative tekniske miljøer

Jahn Fredrik Sjøvik sier han har fått stor uttelling av sin deltagelse på MTM, både karrieremessig og faglig.

MTM ga nye karrieremuligheter

Les mer
Tonje Evanger sier hun hadde stort utbytte av å være MTM-student samtidig som hun startet selskapet Variant.

Ble grunder midt i studieløpet

Les mer