Opptak

Technology Management - Erfaringsbasert masterprogram

Opptak

Søknadsfrist

15. desember

Slik søker du opptak

Før du logger inn på EVUWeb må du ha klar den dokumentasjonen som skal lastes opp.

 1. Registrer din søknad på EVUWeb. Frist: 15. desember 2023
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker.
  Les om krav til dokumentasjon

  Følgende må lastes opp for at søknaden skal bli behandlet:

  1. Vitnemål/karakterutskrift fra utdanning
  2. Attest(er) som bekrefter minimum 5 års relevant arbeidserfaring
  3. En kortfattet CV
  4. Motivasjonsbrev

Opptakskrav

 • 300 studiepoeng (normalt 5 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (mastergrad). De som har 300 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle.
 • fem års relevant arbeidserfaring.

For søkere som ikke har en mastergrad eller tilsvarende, vil opptakskomitéen gjøre en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og lignende som kan være relevant for opptak. 


Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.


Innpassing av tidligere utdanning

Det gis ikke fritak for/innpassing av tidligere utdanning.