Executive Master

Master of Technology Management

– Opptak og opptakskrav

Neste oppstart er i januar 2019. Det er ikke åpent for å søke ennå. 


Thu, 12 Apr 2018 14:42:48 +0200

Hvordan søke opptak?

  1. Send inn nettskjema for å søke
  2. Ettersend følgende til programkoordinator Tove Krokstad, NTNU-IØT, MTM-programmet, 7491 Trondheim:
    • Kort beskrivelse av din motivasjon for å delta
    • Kopi av vitnemål og karakterutskrift fra høyere utdanning, CV og eventuelle attester fra arbeidserfaring

Opptakskrav

For opptak kreves:

  • 300 studiepoeng (normalt 5 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (mastergrad). De som har 300 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle.
  • fem års relevant yrkeserfaring.

For søkere som ikke har en mastergrad eller tilsvarende, vil opptakskomitéen gjøre en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og lignende som kan være relevant for opptak. 


Innpassing av tidligere utdanning

Det gis ikke fritak for/innpassing av tidligere utdanning.