Executive Master

Master of Technology Management

– Søk opptak

Neste oppstart er i januar 2020. Det er er mulig å søke fra 15. mai 2019. Søknadsfristen er 15. desember 2019. 


Tue, 14 May 2019 11:31:42 +0200

Hvordan søke opptak?

Før du logger inn på EVUWeb må du ha klar den dokumentasjonen som skal lastes opp.

 1. Registrer din søknad på EVUWeb. Frist 15. desember 2019.
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker. Frist 15. desember 2019. 

  Følgende må lastes opp for at søknaden skal bli behandlet:
  1. Vitnemål/karakterutskrift fra utdanning
  2. Attest(er) som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring
  3. Beskrivelse av utdanning og yrkespraksis. Last ned og skriv inn dine opplysninger i skjema for utdanning og yrkespraksis (pdf). NB! Du må lagre skjemaet på maskinen din før du begynner å fylle ut.

 

Les om krav til dokumentasjon her.


Opptakskrav

For opptak kreves:

 • 300 studiepoeng (normalt 5 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (mastergrad). De som har 300 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle.
 • fem års relevant yrkeserfaring.

For søkere som ikke har en mastergrad eller tilsvarende, vil opptakskomitéen gjøre en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og lignende som kan være relevant for opptak. 


Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.


Innpassing av tidligere utdanning

Det gis ikke fritak for/innpassing av tidligere utdanning.