Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Søk opptak

MTM og Covid-19

MTM og Covid-19

Undervisningen på MTM fokuserer i stor grad på casearbeid i grupper og diskusjoner i klasserommet hvor deltagernes erfaring er sentral. Dette gjør at fysiske samlinger er svært viktig for oss, og vi vil gjøre hva vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021. Våre erfaringer fra 2020 gjør at vi vil holde samlinger på konferansesteder som har godt smittevern i tilfelle NTNU eller NHH må stenge campus, samt at vi er fleksible på tidspunkt for samlinger hvis dette gjør at vi kan møtes fysisk. Vi legger planer for et normalt semester med utenlandsopphold våren 2022, men har utarbeidet gode alternative løsninger for gjennomføring i samarbeid med MIT og Cambridge University hvis dette blir nødvendig.

Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak?

Før du logger inn på EVUWeb må du ha klar den dokumentasjonen som skal lastes opp.

 1. Registrer din søknad på EVUWeb. Frist: 15. desember 2020.
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker. 

  Følgende må lastes opp for at søknaden skal bli behandlet:
  1. Vitnemål/karakterutskrift fra utdanning
  2. Attest(er) som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring
  3. Beskrivelse av utdanning og yrkespraksis. Last ned og skriv inn dine opplysninger i skjema for utdanning og yrkespraksis (pdf). NB! Du må lagre skjemaet på maskinen din før du begynner å fylle ut.

 

Les om krav til dokumentasjon her.


Opptakskrav

For opptak kreves:

 • 300 studiepoeng (normalt 5 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (mastergrad). De som har 300 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle.
 • fem års relevant yrkeserfaring.

For søkere som ikke har en mastergrad eller tilsvarende, vil opptakskomitéen gjøre en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og lignende som kan være relevant for opptak. 


Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.


Innpassing av tidligere utdanning

Det gis ikke fritak for/innpassing av tidligere utdanning.