Undervisning

Technology Management - Erfaringsbasert masterprogram

Undervisning

Studiets første år (første og andre semester) er lagt opp som et sammenhengende deltidsstudium der alle deltakerne går gjennom samme fagdel (to kurs á 15 studiepoeng, undervist over seks samlinger). Det legges vekt på å skape et miljø der andres erfaringer og nettverksbygging er sentrale elementer. Antall deltakere er normalt begrenset til 30.

Tredje semester er internasjonalt og tilbringes enten på heltid ved et av lærestedene i utlandet, eller på deltid gjennom en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere. Mange velger heltidsløsningen, men siden noen av våre kandidater underveis i studieløpet får nye jobber med mer ansvar, eller krav om tilstedeværelse i Norge av andre årsaker, tilbyr vi også en deltidsløsning. I fall du velger deltidsløsningen i semester 3 kan du fritt velge fag fra en liste som tilbys fra programmet. Disse fagene vil variere noe fra år til år, men skal oppfylle de samme krav til faglig spesialisering som de som velger å reise utenlands på heltid. 

I fjerde semester skrives masteroppgaven. Det stimuleres til vitenskapelig publisering av masteroppgavene, og det er en klar ambisjon at programmet skal bidra til å knytte norske bedrifter i et tettere samarbeid med NHH, NTNU og våre internasjonale partnere om anvendt forskning.

Tidsplan

Samlinger våren 2024:

  • Samling 1 – Organisasjon og ledelse: 6. februar (fra lunsj) - 9. februar, Trondheim
  • Samling 2 - Strategisk ledelse: 18. - 20. mars, Bergen
  • Samling 3 – Innovasjonsledelse og entreprenørskap: 14. - 16. mai, Bergen
  • ​​​​​​​Eksamensdato: 6. juni

Samlinger høsten 2024:

  • Forkurs økonomi: 28. - 30. august, Oslo el. Bergen (frivillig kurs)
  • Samling 4 – Investerings- og kostnadsanalyse: 11. - 13. september, Bergen
  • Samling 5 – High tech markedsføring og produktutvikling, 16. - 18. oktober, Trondheim
  • Samling 6 – Internasjonal handel og bærekraft, 13. - 15. november, Oslo
  • Eksamensdato: 5. desember