Matteknologi

Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi


Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven er en viktig del av studiet. Oppgavetemaene skal være innenfor det vi kaller anvendt forskning, det vil si at problemstillingene er nært knyttet til bransjens reelle behov. Mange av oppgavene tar utgangspunkt i vår egen forskning som alltid er bransjerettet. Temaforslag kan også komme fra bedrifter eller forskningsinstitusjoner, eller du har kanskje en ide selv?

Eksempler på tema i gjennomførte bacheloroppgaver er:

  • Redd maten
  • Matnyttige insekter
  • Produktutvikling av blåmuggost
  • Bakterier i biofilm 
  • Humleoljer i øl
  • Tørketeknologi for makroalger
  • Ressursutnyttelse av breifabblever
  • Forbrukers holdning til tare i mat
  • Bruk av maskinsyn for deteksjon av ulike fiskearter 
  • Kvalitet og holdbarhet i varmrøkt laks

Oppgaven gjennomføres i små grupper, men arbeidet krever likevel stor grad av selvstendighet. Det legges vekt på at du lærer og erfarer hvordan prosjektarbeid gjennomføres. Dette er viktig erfaring enten du skal ut i jobb eller om du skal søke masterutdanning som krever at du gjennomfører et selvstendig forskningsarbeid.