Hva kan jeg bli?

Industriell kjemi og bioteknologi - Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Hva kan du bli?

Foto: Geir Mogen/NTNU

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden. Du kan være med på utviklingen av:

  • optimale og bærekraftige prosesser
  • solceller fra norsk silisium
  • miljøvennlig gasskraft med CO2-fangst
  • morgendagens legemidler
  • nye materialer til biler og fly
  • energiteknologi for fremtiden
  • for foredling av olje og gass

Som kjemiker kan du selv styre karrieren i ulike retninger, for eksempel inn mot forskning og utdanning eller jobb i industrien.

Det er et stadig større behov for sivilingeniører. Med en utdanning innen industriell kjemi og bioteknologi er mulighetene mange – flere av Norges viktigste bedrifter baserer seg på kunnskap innen kjemi, bioteknologi, prosessteknologi eller materialteknologi. De forskjellige spesialiseringene i studiet gir en rekke ulike jobbmuligheter:

Bioteknologi
Næringsmiddel-, fiskeri- og havbruksindustrien og er de største arbeidsmarkedene   for bioteknologistudenter. I tillegg vil kjemisk og farmasøytisk industri, konsulentbransjen og offentlig forvaltning være aktuelt.

Kjemi
Arbeidsmarkedet i organisk kjemi er blant annet i bransjer som produserer legemidler, finkjemikalier, lakk og maling, cellulose og andre polymere forbindelser. Med bakgrunn i fysikalsk kjemi kan du jobbe i metallurgisk industri, olje- og gassektoren og legemiddelindustrien – og noen havner til og med i databransjen.

Kjemisk prosessteknologi
Denne studieretningen er den mest generelle i studieprogrammet. Med denne utdanningen kan du jobbe i ingeniørselskaper, kjemiske industribedrifter, energi-selskaper, konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og innen utdanning.

Materialkjemi og energiteknologi
Kandidater fra denne studieretningen har en bred bakgrunn innen kjemi og vil være kvalifisert for å arbeide innenfor lettmetallindustri, olje- og gassektoren, innen fornybar energi, forskningsinstitusjoner, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning.

I tillegg vil forskning ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter være aktuelt marked, særlig for de som ønsker å videreutdanne seg frem til en doktorgrad (ph.d.).

Videre studier

Brenner du for forskning?

Hvis du ønsker dyptgående kompetanse innenfor et interesseområde, er kanskje en ph.d.-utdanning noe for deg?

Lønnet utdanning: Med en sivilingeniørutdannelse innenfor industriell kjemi og bioteknologi kan du velge blant flere ulike ph.d.-utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap.

Disse ph.d.-programmene har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Les mer om de aktuelle ph.d.-programmene

​​​​​​​

Ressurspublisering

Søk på jobber selv om du ikke er sikker på om du er interessert!

Navn: Jakob AnglevikEn smilende mann sitter foran en dataskjerm. Foto
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i simulering av CO2 fangst
Uteksaminert fra NTNU: 2022
Arbeidssted/giver: Fortum Oslo Varme
Tittel: Vedlikeholdsstrategi-ingeniør

Sivilingeniør i kjemi

Navn: Fredrik Rodahl Sivilingeniør i kjemi
Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi

Arbeidssted: Yara International ASA

Det aller beste med jobben min er å være en del av prosjekter som har helt klare mål om å produsere noe i stor skala.

Research & Development Chemist

Navn: Camilla Johansen Research & Development Chemist
Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi
Uteksaminert: 2017

Arbeidssted: Jotun
 

Jotun er en global bedrift, og jeg har daglig kontakt med kollegaer fra hele verden.

Research & Development Chemist

Navn: Gaute Trondsen Research & Development Chemist
Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi

Arbeidssted: Jotun

I min jobb har jeg bruk for den faglige bredden utdannelsen min har gitt meg.

Prosessingeniør

Navn: Maria Angeltveit Prosessingeniør
Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi
Uteksaminert: 2017
Yrke: Sivilingeniør

Arbeidssted: NorSun

"Jeg liker godt å jobbe i en bedrift hvor jeg har fått mye ansvar tidlig. Det gjør at jeg lærer masse på kort tid og utvikler meg raskt."

 

– Kjemiutdannelsen har gitt meg et godt og bredt kompetansegrunnlag

Navn: Ida Andersskog
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2019
Arbeidssted/giver: Fortum Oslo Varme
Tittel: Vedlikeholdsstrategi-ingeniør

– Fagene har vært med på å bygge evnen til logisk tenking og en forståelse for flere fagområder, sier Ida Andersskog som er vedlikeholdsstrategi-ingeniør i Fortum Oslo Varme.

 

Sammen med dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt

Navn: Jon Høgstad
Uteksaminert: 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Studieretning: spesialisering i kjemisk prosessteknologi, miljø og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Hydro Aluminium Sunndal

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben
Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions
Tittel: Process Engineer

Øker produktiviteten og reduserer energiforbruket i norsk aluminiumsindustri

Navn: Trond Brandvik
Uteksaminert: 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i materialkjemi og energiteknologi
Arbeidsgiver: NTNU i Trondheim
Tittel: Stipendiat (ph.d.)

Jeg jobber som stipendiat (ph.d.) på et prosjekt som har som hovedmål å øke produktiviteten og redusere energiforbruket innenfor norsk aluminiumsindustri. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF i tillegg til en en rekke partnere fra industrien.

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund Faglig fordypning og ny teknologi
Uteksaminert (år): 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil
Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Det beste med jobben er den store variasjonen

Navn: Åsmund Linga
Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Elkem
Tittel: Teknisk trainee

Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer

Navn: Rune Rennemo Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer
Uteksaminert (år): 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Spesialisering: kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Kystlab AS, avd. Namdal
Tittel: Kjemiingeniør

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

Lærerik, morsom og varierende jobb i BearingPoint

Navn: Mari Reidulff
Uteksaminert: 2014
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i materialkjemi og energiteknologi
Tittel: konsulent

Jeg jobber som konsulent i BearingPoint, som er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor ledelse- og teknologirådgiving. Skal jeg beskrive hverdagen som ansatt i BearingPoint med tre ord må det være lærerik, morsom og varierende.

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNU utvikler ny metode for testing av koronaviruset. Foto.

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.