Hva lærer jeg

Industriell kjemi og bioteknologi - Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Hva lærer du?

To studenter står foran en faglærer som forklarer en modell på skjerm. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Bidra til bærekraftig utvikling av mat og medisiner

Vil du være med å utvikle energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte og sikre en bærekraftig fremtid? I så fall passer en master i industriell kjemi og bioteknologi for deg.

Mange av de største vitenskapelige nyvinningene i dag skjer innenfor industriell kjemi og bioteknologi. Dette studiet er for deg som vil bidra til å utvikle løsningene på morgendagens utfordringer. Sivilingeniørutdanningen i Industriell kjemi og bioteknologi er det studieprogrammet i Norge som best bygger opp den teknologiske basisen for å kunne lage et bærekraftig samfunn.

Usikker på hvilken kjemiutdanning du skal velge? 
Ta kjemivalgomaten


 

 

 

Skriv oppgave med en bedrift

Flere av master- og prosjektoppgavene på studiet kan du gjøre i samarbeid med ledende bedrifter i Norge. Det kan gi deg gode jobbmuligheter når du er ferdig. Kombinasjonen av teori og praksis vil gjøre deg ettertraktet i næringslivet.

Mange valgmuligheter

Det femårige masterstudiet i industriell kjemi og bioteknologi gir deg muligheten til å fordype deg i kjemisk teknologi, bioteknologi, materialer eller miljøutfordringer. Studiet og jobbmulighetene etterpå handler om mye mer enn hva de fleste forbinder med kjemi fra videregående skole. Er du interessert i teknologi eller naturfag, kan dette studiet passe for deg.

De to første årene av studiet gir deg et solid grunnlag innen matematikk, fysikk, data og kjemi. Videre byr studiet på mange valgmuligheter, enten du liker laboratoriearbeid, datasimuleringer eller kjemi i industriell skala.


Løs morgendagens utfordringer som sivilingeniør: kjemi og bioteknologi legger grunnlaget for bærekraftig utvikling


​​En stor utfordring fremover vil være å skaffe miljøvennlige og fornybare energikilder. Som sivilingeniør med kunnskap om kjemi og bioteknologi kan være med å utvikle disse. Kanskje kan du fremstille en ny type brenselsceller for bruk av hydrogen som drivstoff til bil? Bidra til videre utvikling av solceller, eller utvikle teknologi som kan brukes til CO2-fangst?
 
Innen bioteknologi skjer det enorme fremskritt, for eksempel innen genforskning, kreftforskning og utvikling av nye legemidler. Bioteknologi er mer enn nye medisiner, og omfatter alt fra mat, naturgass, bruk av DNA-prøver i rettssaker til brygging av øl og vin. Nanoteknologi er også et viktig fagområde innen industriell kjemi og bioteknologi, som gjør at vi kan styre reaksjoner på molekylnivå og utvikle nye produkter.

Vi trenger flere kreative og nysgjerrige sivilingeniører for å løse flere utfordringer verden står overfor.

Industriell kjemi og bioteknologi - om