Bioteknologi

Masterprogram (sivilingeniør), Trondheim

Bioteknologi

– Studieretning

 

Bioteknologi er kanskje det fagfeltet som er raskest voksende internasjonalt. I denne studieretningen vil du lære å integrere naturvitenskap og ingeniørvitenskap for å utnytte mikroorganismer, plante- og dyreceller eller annet biologisk materiale i produksjon av nyttige produkter og tjenester.

Når vi hører ordet bioteknologi, vil nok mange automatisk tenke på genteknologi, kanskje særlig satt i forbindelse med medisinsk diagnostikk, sykdomsbehandling og fremstilling av nye legemidler som var utenkelige for bare tjue år siden. Dette er viktige deler av bioteknologien, men bioteknologi dreier seg også om mange andre problemstillinger, for eksempel å lage mer, bedre og sikrere mat og dyrefôr, bidra til bedre utnyttelse av marine råstoffer, finne miljøvennlige prosesser for avfallsbehandling, vannrensing og økt oljeutvinning, samt utnyttelse av enzymer i tekniske prosesser. Dessuten må vi ikke glemme at fremstilling av tradisjonelle produkter som øl, vin, yoghurt og ost, også er eksempler på bioteknologiske prosesser hvor vi benytter mikroorganismer.

Teknologistudiet i bioteknologi har de to første årene en grunnleggende innføring i kjemiske, tekniske og matematiske fag. Dette studiet er litt forskjellig oppbygd sammenlignet med realfagstudiet bioteknologi. Fordypning innenfor bioteknologi skjer ved valg av studieretning det tredje året. Du bør ha interesse for naturvitenskapelige fag generelt, spesielt matematikk, fysikk og kjemi.

 

Masteroppgaver og forskningsaktiviteter