Sivilingeniør/Masterprogram , Trondheim

Bioteknologi

– Studieretning

 

Innenfor anvendt (industriell) bioteknologi prøver man å integrere naturvitenskap og ingeniørvitenskap i den hensikt å utnytte mikroorganismer, plante- og dyreceller eller annet biologisk materiale for produksjon av nyttige produkter og tjenester. Bioteknologien har i den senere tid vært inne i en rivende utvikling og er kanskje det raskest voksende fagfeltet internasjonalt.

Bilde fra en bakterielab ved NTNU. Foto: Geir Mogen /NTNU

Når vi hører ordet bioteknologi, vil nok mange automatisk tenke på genteknologi, kanskje særlig satt i forbindelse med medisinsk diagnostikk, sykdomsbehandling og fremstilling av nye legemidler som var utenkelige for bare tyve år siden. Dette er viktige deler av bioteknologien, men bioteknologi dreier seg også om mange andre problemstillinger, for eksempel å lage mer, bedre og sikrere mat og dyrefôr, bidra til bedre utnyttelse av marine råstoffer, finne miljøvennlige prosesser for avfallsbehandling, vannrensing og økt oljeutvinning, samt utnyttelse av enzymer i tekniske prosesser. Dessuten må vi ikke glemme at fremstilling av tradisjonelle produkter som øl, vin, yoghurt og ost, også er eksempler på bioteknologiske prosesser hvor vi benytter mikroorganismer.

Teknologistudiet i bioteknologi har de to første årene en grunnleggende innføring i kjemiske, tekniske og matematiske fag. Dette studiet er litt forskjellig oppbygd sammenlignet med realfagstudiet bioteknologi. Fordypning innenfor bioteknologi skjer ved valg av studieretning i tredje årskurs. Du bør ha interesse for naturvitenskapelige fag generelt, der vi legger videre vekt på matematikk, fysikk og kjemi spesielt.


3. år

Emnekode Emnenavn SP
TBT4102 Biokjemi 1 7,5
TKP4105 Separasjonsteknikk 7,5
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk 7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TBT4107 Biokjemi 2 7,5
TKP4110 Mikrobiologi 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

5. år

Emnekode Emnenavn SP
TBT4500 Fordypningsprosjekt 15
TBT4505 Fordypningsemne 7,5
  Komplementært emne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TBT4900 Masteroppgave 30
Sivilingeniør

Dessislava Mihaylova (Dessi)

Våren 2012 ble Dessi ferdig uteksaminert fra sivilingeniørstudiet i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, og nå jobber hun hos Algeta ASA i Oslo.

Dessi startet på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med et ønske om å studere noe som var medisinsk rettet, og nå er Dessi med på å utvikle en ny kreftmedisin hos Algeta ASA. Hun jobber blant annet med radioaktivitet og optimalisering av ulike komponenter med fokus på dette nye legemiddelet. Les intervjuet av Dessi...


Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Ida Marie Wold

Bilde av Ida Marie Wold, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUVåren 2012 gjennomførte Ida Marie sin femårige sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi ved NTNU. Hun jobber nå som Research Scientist i Pronova Biopharma, et norsk legemiddelselskap som produserer omega-3 deriverte legemidler.

Ida Marie begynte først på medisinstudiet, men byttet raskt til Industriell kjemi og bioteknologi da hun fant ut at hun likevel ikke ville bli lege. Ida Maries masteroppgaven ble inngangsbilletten til fast jobb.
Les intervjuet av Ida Marie...


Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Marit Eggen

Bilde av Marit Eggen, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUMarit ble uteksaminert fra sivilingeniørstudiet industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, våren 2012. Hun jobber nå med modifikasjon og vedlikehold av oljeplattformer, som vedlikeholdsingeniør hos Reinertsen AS i Bergen.

– Jeg har alltid vært glad i realfag og da særlig biologi og kjemi. Etter hvert sto bioteknologi fram som en svært interessant teknologisk retning, og jeg valgte derfor denne studieretningen, forteller Marit.
Les intervjuet av Marit...


Jobbmuligheter

- mulighetene er mange!

Xellia i fokus, bilde av Kjesrti Meldahl Eide som er ansatt hos Xellia

Kjersti Meldahl Eide, ferdig utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2009. Kjersti begynte i et vikariat hos Xellia i 2009, og er nå fast ansatt som forsker.

Høy aktivitet hos Xellia
Det er lett å se at Kjersti trives hos Xellia, og for tiden jobber hun med utvikling av et nytt antibiotikum.

Renseavdelingen jobber med å øke renheten til stoffet slik at det tilfredsstiller alle krav fra myndighetene. Kjersti er med på å utvikle et kromatografitrinn som skal fjerne spesifikke urenheter og samtidig bytte saltform på molekylet. For å løse problemet tester de flere forskjellige materialer (resiner) og trinn med ulike betingelser. 

Les mer om Kjerstis jobberfaringer og Xellia som arbeidsplass...


Eksempler på forskningsaktiviteter/mastergradsoppgaver:

NTNU har en meget omfattende forskningsaktivitet innen nesten alle deler av bioteknologien.

Som mastergradsstudent vil du få mulighet til å arbeide innenfor gode og tverrfaglige miljøer på internasjonalt nivå, i samarbeid med ledende forskere og deres doktorgradsstipendiater.

Eksempler på forskningsaktiviteter/mastergradsoppgaver:

 • Biopolymer Engineering: Tverrfaglig tilnærming til studier av genetikk, biosyntese, primærstruktur og modifikasjoner, konformasjon og vekselvirkninger og fysikalske egenskaper som basis for å forstå biopolymerers biologiske og teknologiske egenskaper. Forskningsgruppen NOBIPOL tilbyr en rekke tverrfaglige prosjekter til mastergradsstudiet.
   
 • Bruk av marine biopolymerer (bl.a. alginater, kitosaner, marint collagen) i nye biomedisinske produkter (immobilisering og innkapsuleringstekknologi, ikke-virale transfeksjonsagenser, immunstimulerende biopolymerer), i kosmetikk, og i næringsmidler.

NTNU har en meget omfattende forskningsaktivitet innen nesten alle deler av bioteknologien.

Som mastergradsstudent vil du få mulighet til å arbeide innenfor gode og tverrfaglige miljøer på internasjonalt nivå, i samarbeid med ledende forskere og deres doktorgradsstipendiater.

Eksempler på forskningsaktiviteter/mastergradsoppgaver:

 • Biopolymer Engineering: Tverrfaglig tilnærming til studier av genetikk, biosyntese, primærstruktur og modifikasjoner, konformasjon og vekselvirkninger og fysikalske egenskaper som basis for å forstå biopolymerers biologiske og teknologiske egenskaper. Forskningsgruppen NOBIPOL tilbyr en rekke tverrfaglige prosjekter til mastergradsstudiet.
   
 • Bruk av marine biopolymerer (bl.a. alginater, kitosaner, marint collagen) i nye biomedisinske produkter (immobilisering og innkapsuleringstekknologi, ikke-virale transfeksjonsagenser, immunstimulerende biopolymerer), i kosmetikk, og i næringsmidler.
 • Anvendte datavitenskapelige metoder for å forstå biologiske funksjoner og sammenhengen mellom arvestoff og proteinproduksjon og strukturer i bakterier, planter eller humane celler.
   
 • Bruk av biologiske katalysatorer (biokatalyse) ved fremstilling av kjemiske produkt i miljøvennlige omgivelser (såkalt grønn kjemi).
   
 • Genmodifisering og genetiske studier av mikroorganismer, plante- og dyreceller ved hjelp av moderne molekylære metoder.
   
 • Produksjon av antibiotika, aminosyrer og umettede fettsyrer ved å dyrke mikroorganismer i bioreaktorer.
   
 • Genmodifisering av mikroorganismer for bioteknologisk produksjon av nyttige stoffer.
   
 • Isolering av kommersielt interessante marine mikroorganismer.
   
 • Bruk av bakterier til økt oljeutvinning i Nordsjøen og i biologiske renseanlegg.
   
 • Bedre utnyttelse av marine råstoffer og biprodukter.
   
 • Masseproduksjon av antistoffer til medisin og forskning ved bruk av klonede gensekvenser.