Velkommen til EnergiKontakten


EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

 

Energidagen 2018

Energidagen 2018 arrangeres på NTNU Gløshaugen torsdag 25. oktober.

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. På Energidagen vil studenter, fagmiljø og næringsliv møtes for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter vil ha mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. EnergiKontaktens medlemmer tilbys gratis utstillerplass ved påmelding.

Mer informasjon vil komme. Følg med på arrangementets side her.


Medlemsmøte 2018

Onsdag 24. oktober avholdes EnergiKontaktens årlige medlemsmøte.
Møtet er lagt i tilknytning til Energidagen (25. oktober) og vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Møtet vil foregå fra lunsj og ut dagen, med felles middag på kvelden.

Mer informasjon om medlemsmøtet vil komme.


Årsmøte 2018

EnergiKontaktens årsmøte avholdes Torsdag 15. mars 2018. 

Sted: NTNU Gløshaugen, Møterom G-144 (Rådsrommet) i 1. etg. elektrobygget.

Tid: Klokken 10:00-12:00

Det serveres lunsj til påmeldte deltagere klokken 12:00-13:00.

Etter årsmøtet arrangeres Smeltedigelen fra kl 13:00 til 16:00 samme sted.


Smeltedigelen 2018

– Kompetanse for fremtiden

Hvilken kompetanse trengs for å møte fremtidens utfordringer? -og hvordan møter vi utviklingen?

På Smeltedigel 15. mars møtes fagmiljø, næringsliv og studenter til felles arbeid og diskusjoner. Det 5-årige Master-/ Sivilingeniørstudiet i Energi og miljø har vært gjennom en evaluering blant både næringsliv, fagmiljø og studenter og det foreligger nå en evalueringsrapport som skal ut på høring. På Smeltedigelen får vi presentert funnene fra rapporten og vil diskutere veien videre. Gjennom felles diskusjoner og gruppearbeid vil vi danne grunnlag for å gi EnergiKontaktens høringsinnspill til evalueringskomiteen.

Vi håper på god deltagelse fra EnergiKontaktens medlemmer – bruk muligheten -Du kan være med og forme fremtidens arbeidstagere!

Sted: NTNU Gløshaugen, Møterom G-144 (Rådsrommet), 1. etg elektrobygget.

Tid: Klokken 13:00 - 16:00

Det serveres lunsj til påmeldte deltagere fra kl 12:00 - 13:00.

 EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no