Velkommen til EnergiKontakten


EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

 

Energidagen 2017

Energidagen 2017 arrangeres på NTNU Gløshaugen torsdag 26. oktober.

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. På Energidagen vil studenter, fagmiljø og næringsliv møtes for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter vil ha mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. EnergiKontaktens medlemmer tilbys gratis utstillerplass ved påmelding.

Informasjon og påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist: 6. oktober


Medlemsmøte 2017

Onsdag 25. oktober avholdes EnergiKontaktens årlige medlemsmøte.
Møtet er lagt i tilknytning til Energidagen (26. oktober) og vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Møtet vil foregå fra lunsj og ut dagen, med felles middag på kvelden.

Mer informasjon om medlemsmøtet vil komme.


Årsberetning 2016

I årsberetningen kan du lese om hva Energikontakten har gjort i løpet av året. Ta en titt på EnergiKontaktens årsberetning for 2016.

 


EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no

 

Webansvarlig:

Kontakt webansvarlig Lovinda Ødegården på e-post:
 lovindao@stud.ntnu.no