EnergiKontakten

EnergiKontakten


Logo EnergikontaktenEnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til energi og miljø-studier ved NTNU. Vi skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. 

Visjonen vår er å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører og ingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter energi og miljø relaterte studier ved NTNU, og som hjelper næringslivet å finne den kompetansen de trenger.

 

Årshjul 2023

Årshjul 2023

Noen hovedelementer av aktiviteter for året vi er inne i. Utforsk vårt interaktive årshjul for våre aktiviteter.


Studieprogram

Arrangement

Arrangement

For bedrifter

For bedrifter

Partnerbedrifter

Partnerbedrifter