Hva lærer jeg

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Hva lærer jeg?

Å beherske datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtidens teknologier. Forskerne som underviser på datateknologi jobber allerede i dag med følgende fremtidsrettede problemstillinger:

 • Å bidra til å løse klimautfordringene gjennom å gjøre datateknologi mer energieffektiv
 • Å lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd
 • Å utvikle søkeløsninger som gjør samfunnet i stand til å nyttiggjøre seg de stadig økende mengdene av informasjon som er tilgjengelig på internett
 • Å bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale. Denne innsikten kan så brukes til å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle systemer og løse problemer. Du blir god i alle faser av slike prosesser:

 • Du lærer å ta problemstillinger fra en løs ide til en spesifikasjon som er konkret nok til at den kan brukes til å lage systemet
 • Du lærer å lage datasystemer ved hjelp av mange smarte teknikker som effektivt løser ulike problemer
 • Du lærer hvordan man på en god måte kan kontrollere at systemet fungerer slik det er ment å skulle virke

På datateknologi og i databransjen generelt jobber man i team. Oppgavene er for kompliserte til at én person kan løse dem alene. Dette gjør at mange datateknologer blir ledere i små og store prosjekter og bedrifter.

Andre datateknologer blir eksperter på ett enkelt teknologiområde. Det er ikke nødvendig å kunne programmere når man starter på datateknologi; de fleste studentene kan ikke programmere når de starter på studiet.

I det tredje studieåret kan du velge mellom fire studieretninger:

 • Kunstig intelligens: Her lærer du teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
 • Databaser og søk: Her lærer du hvordan man mest mulig effektivt kan søke frem informasjon fra databaser og hvordan man lager søkemotorer som for eksempel Google
 • Programvaresystemer: Her lærer du hvordan man støtter utvikling og bruk av datasystemer i forhold til organisasjoner og brukere
 • Algoritmer og datamaskiner: Her lærer du metoder og teknikker som kan anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

Hvem passer studiet for?

Datateknologi passer for deg som er nysgjerrig og som ønsker å skape fremtidens teknologi i samarbeid med andre. Hvis du i tillegg ønsker å gå på et interessant studieprogram som leder frem til en morsom og spennende jobb, er datateknologi et naturlig valg.


​​​​​​​Andre studiemuligheter

Hvis du ikke oppfyller kravene til realfagsmatematikk og fysikk eller hvis du ønsker større frihet til å sette sammen datastudiet ditt selv, tilbyr NTNU også bachelor og master i informatikk.

Hvis du allerede er ingeniør, kan du søke på vårt 2-årige masterprogram i datateknologi.

​​​​​​​

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube