Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Datateknologi

– Om programmet

Datastudier på NTNU

 

Om 2-årig masterstudiet i datateknologi

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.


Studiets oppbygging

Det toårige masterstudie i datateknologi bygger videre på bachelor fra ingeniørhøyskole. I det toårige masterstudiet velger du et spesialemne å fordype deg i. Spesialiseringen gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Det 5-årige datateknologistudiet er skreddersydd for studenter fra videregående.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Opptak skjer via NTNUs eget søkersystem: NTNU Søknadsweb


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere. Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet og livt som stuent i Trondheim.


Fakta om studieprogrammet

Grad: Master 2-årig (sivilingeniør)
Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Opptakskrav: Bachelor med IT og realfag
Studieprogramkode: MIDT
Studiepoeng: 120
Søknadskode: 194 8961
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Informasjons gyldighet: Studieåret 2015-2016