Studiets oppbygning

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

1. og 2. studieår 

Disse  studieårene består av 16 obligatoriske emner som danner et godt grunnlag i datateknologi (9 emner), og gir deg det nødvendige grunnlaget i matematikk og statistikk (5 emner). Du får også en enkel innføring i fysikk og i filosofi og vitenskapsteori (2 emner). På slutten av andre studieår søker du deg til ønsket studieretning.

3. studieår

Dette studieåret fordyper du deg i studieretningen du har kommet inn på. 2 av 4 emner i 3. årskurs bestemmes av studieretningen din. Studieretningen legger føringer for hvilke emner du har i 3. studieår og hovedprofilvalg for 4. og 5. årskurs.

Hvilken studieretning og hovedprofil du har fulgt avgjør hvilke fordypningsprosjekt og masteroppgaver du kan velge blant. Du er garantert en oppgave innen hovedprofilen din, men det er også mange oppgaver som tilbys på tvers av hovedprofilene. 

Valg av studieretning i 3. studieår og hovedprofil 4. og 5. studieår

Studieretning Beskrivelse
Programvaresystemer Utvikling og bruk av datasystemer med fokus på organisasjoner og brukere
Databaser og søk Hvordan lage gode søkemotore og effektive søk i informasjon fra databaser
Kunstig intelligens Teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
Algoritmer og datamaskiner Metoder og teknikker som anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

 

4. studieår

Dette studieåret består av ett stort prosjektemne, fem valgbare emner og prosjektemnet Eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter.

5. studieår

I høstsemesteret av dette studieåret er det ett valgbart emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. I vårsemesteret avsluttes studiet med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forsknings-, innovasjon og utviklingsarbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 12 ukers praksisSe mer om praksis på Innsida.

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan