Studiets oppbygning

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

De 2 første årskursene består av 16 obligatoriske emner som danner et godt grunnlag i datateknologi (9 emner), og gir deg det nødvendige grunnlaget i matematikk og statistikk (5 emner). Du får også en enkel innføring i fysikk og i filosofi og vitenskapsteori (2 emner).

I 3. årskurs fordyper du deg i en studieretning. Studieretning er en fordypning innen et fagfelt av datateknologi og danner grunnlaget for valg av hovedprofil i 4. årskurs. 2 av 4 emner i 3. årskurs bestemmes av studieretningen din.

Det 4. årskurset består av 1 stort prosjektemne, 5 valgbare emner og prosjektemnet Eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter.

Det 5. årskurset består i høstsemesteret av valgbart emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. I vårsemesteret avsluttes studiet med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forsknings-, innovasjon og utviklingsarbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 12 ukers praksisSe mer om praksis på Innsida.

Hvilken studieretning og hovedprofil du har fulgt avgjør hvilke fordypningsprosjekt og masteroppgaver du kan velge blant. Du er garantert en oppgave innen den hovedprofilen du har valgt, men det er også mange oppgaver som tilbys på tvers av hovedprofilene. 

I 2. årskurs søker du en studieretning. Studieretningen legger føringer for hvilke emner du har i 3. årskurs og hovedprofilvalg for 4. og 5. årskurs.

Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI
 

Studieretning Beskrivelse
Programvaresystemer Utvikling og bruk av datasystemer med fokus på organisasjoner og brukere
Databaser og søk Hvordan lage gode søkemotore og effektive søk i informasjon fra databaser
Kunstig intelligens Teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
Algoritmer og datamaskiner Metoder og teknikker som anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

 

illustrasjon av studieplan
Illustrasjon av studieplan.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan