Studiets oppbygning

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Datateknologistudiet gjennomføres på 5 år og tilsvarer 360 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim.
5-årige sivilingeniørstudier ved NTNU strekker seg over ti semestre og har følgende generelle oppbygning:

  • 1.—4. semester: Felles obligatoriske basisfag for sivilingeniørstudiet og noen programspesifikke fag (emner). 
  • 5.—6. semester: Noen felles fag, og et større innslag av fag basert på valgt studieretning.
  • 7.—10. semester: Fag basert på valgt studieretning, samt ikke-teknologiske fag. Tverrfaglig gruppeprosjekt («Eksperter i team»). Fordypningsprosjekt med fordypningsfag som normalt videreføres i avsluttende masteroppgave i 10. semester.

1. og 2. studieår 

Disse to studieårene består av 16 obligatoriske fag, inkludert ni fag i datateknologi, som danner et godt grunnlag for studiet. Du får det det nødvendige grunnlaget du trenger med fem fag i matematikk og statistikk. Du får også en enkel innføring i med de to fagene i fysikk og i filosofi og vitenskapsteori. På slutten av andre studieår søker du deg til ønsket studieretning.

3. studieår

Dette studieåret fordyper du deg i studieretningen du har kommet inn på. 2 av 4 fag i 3. årskurs bestemmes av studieretningen din. Studieretningen legger føringer for hvilke fag du har i 3. studieår og hovedprofilvalg for 4. og 5. årskurs.

Hvilken studieretning og hovedprofil du har fulgt avgjør hvilke fordypningsprosjekt og masteroppgaver du kan velge blant. Du er garantert en oppgave innen hovedprofilen din, men det er også mange oppgaver som tilbys på tvers av hovedprofilene. 

Valg av studieretning i 3. studieår og hovedprofil 4. og 5. studieår

Studieretning Beskrivelse
Databaser og søk Hvordan lage gode søkemotore og effektive søk i informasjon fra databaser
Effektive datasystemer  
Kunstig intelligens Teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
Programvaresystemer Utvikling og bruk av datasystemer med fokus på organisasjoner og brukere
Visuell databehandling  

4. studieår

Dette studieåret består av ett stort prosjekt, fem valgbare fag og prosjekt Eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter.

5. studieår

I høstsemesteret av dette studieåret er det ett vaglfag, fordypningsfag og fordypningsprosjekt. I vårsemesteret avsluttes studiet med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forsknings-, innovasjon og utviklingsarbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 12 ukers praksis. Les mer om praksis og arbeidslivserfaring under studiet.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan